Wiemy, jak będzie wyglądała szkoła od 1 września

Wiemy, jak będzie wyglądała szkoła od 1 września

- Praktycznie wszystkie szkoły mogą wrócić do normalnego funkcjonowania - stwierdził na dzisiejszej (5 sierpnia) konferencji prasowej minister edukacji Dariusz Piontkowski. Przedstawił także wstępne wytyczne, które mają zapewnić uczniom bezpieczeństwo po powrocie do szkół.

Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, w szkołach nie będzie obowiązywał nakaz zasłaniania ust oraz nosa. Ministerstwo nie przewiduje także ograniczenia liczebności klas, zaleca natomiast, aby organizacja pracy szkoły umożliwiała „zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na [jej] terenie". W wytycznych mowa o różnych godzinach rozpoczynania zajęć dla poszczególnych klas oraz unikaniu częstych zmian pomieszczeń.

Jak mówi minister Dariusz Piontkowski, od września szkoły będą w funkcjonować w jednym z trzech systemów - pierwszy, który ma obowiązywać w większości placówek, zakłada, że uczniowie będą uczyć się stacjonarnie, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, które zostały zawarte w wytycznych opracowanych przez MEN. Dwa pozostałe - zdalny i mieszany - będą wykorzystywane tylko wówczas, gdy pogorszy się sytuacja epidemiologiczna w regionie. System zdalny zakłada naukę wszystkich uczniów na odległość, system mieszany jest hybrydą trybu stacjonarnego i zdalnego: część klas ma uczyć się w szkole, część na odległość. O wprowadzeniu któregoś z dwóch trybów „awaryjnych” będzie decydował dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i lokalnym inspektoratem sanitarnym.

Do szkoły będą mogły przychodzić wyłącznie osoby zdrowe - w przypadku wystąpienia jakichkolwiek objawów chorobowych należy „odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły”. Uczniowie nie powinni też przynosić zbędnych przedmiotów ani wymieniać się przyborami szkolnymi. Szkoły muszą również usunąć z sal wszystkie przedmioty, których nie da się skutecznie zdezynfekować.

Sprzęt sportowy powinien zostać zdezynfekowany na koniec każdego dnia, a najlepiej po każdych zajęciach. To samo tyczy się sprzętów i materiałów wykorzystywanych podczas kształcenia praktycznego w szkołach. W szatniach należy natomiast „udostępnić uczniom co drugi boks lub wprowadzić różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły”, a także umieścić środek do dezynfekcji przy wejściu.

Dodatkowo, należy regularnie wietrzyć wszystkie sale (co najmniej co godzinę) oraz umożliwić uczniom, jeśli istnieje taka możliwość, przebywanie podczas przerw na boisku szkolnym. Cały czas obowiązują podstawowe zasady higieny: uczniowie mają myć ręce „po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety”. Przy głównym wejściu mają pojawić się numery telefonów do lokalnej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb medycznych.

Szkoły mają też obowiązek wdrożenia sposobów „szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia”, aby móc skutecznie reagować, gdy w szkole pojawi się przypadek zakażenia COVID-19. Zmiany dotkną też funkcjonowania bibliotek: od 1 września każda oddana książka będzie musiała przejść 2-dniową kwarantannę.

autor: Mateusz Patalan

Więcej o:
koronawirus koronawirus powiat radomszczański szkoła radomsko szkoła i koronawirus
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE