Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku

Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku Fot. RIP-H Radomsko

W poniedziałek, 27 czerwca odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby. Najważniejszym punktem posiedzenia było wysłuchanie sprawozdań z działalności statutowych ciał Izby: prezes Rady Izby Doroty Krajewskiej – Trajdos oraz Rady RIPH w Radomsku, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego oraz sprawozdania finansowego Izby za 2021r.

Po dyskusji i zaakceptowaniu sprawozdań, udzielono Radzie Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądowi Koleżeńskiemu absolutorium podejmując stosowne Uchwały. Walne Zgromadzenie podjęło również uchwałę ws. przyjęcia budżetu Izby na 2022r oraz zmian w statucie RIPH rozszerzających w istotny sposób katalog zadań Izby oraz sposoby ich realizacji.

Ważnym punktem procedowanym podczas Zgromadzenia było uzupełnienie składu Rady Izby w związku z rezygnacją złożoną przez dotychczasowego członka rady Arkadiusza Niedziółkę. W głosowaniu jawnym, reprezentujący firmę RCB 2 Sp. z o.o. Stanisław Tarkowski został nowym członkiem Rady Izby, uzupełniając w ten sposób powstały vacat.

Wszystko wskazuje na to, że po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią powróci Radomszczańskie Forum Przedsiębiorczości. Planowany termin to 28 września. Tematyka IV Forum oscylować będzie wokół dwóch obszarów: Nowoczesne usługi dla biznesu i Zielony Biznes: Ekologia się opłaca. Hasło forum to: „Quo Vadis Przedsiębiorco?”

Więcej o:
riph riph radomsko regionalna izba przemysłowo handlowa radomsko stanisław tarnowski
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE