Walka o chodnik na Bartodziejach to walka z wiatrakami

Walka o chodnik na Bartodziejach to walka z wiatrakami Fot. screen

Mieszkańcy dzielnicy Bartodzieje od lat walczą o budowę chodnika i bezpieczną drogę do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5, mieszczącej się przy ruchliwej ulicy Narutowicza. W tym roku, ciąg pieszy nie powstanie. Być może będzie w 2020 roku. Jak będą pieniądze i chętne firmy, które zrealizują to zadanie.

W walkę o  powstanie ciągu pieszego stara się również radny Rafał Dębski. Co chwile monituje w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (będącej zarządcą ul. Narutowicza – DK91) o budowę na Bartodziejach chodnika od Bloku Dobryszyckiego do ulicy Witosa.

Radny Rafał Dębski pod koniec czerwca otrzymał odpowiedź z GDDKiA pismo, w którym zarządca drogi informuje, że chodnika nie będzie.

- Nie mogę tego nie skomentować bo ręce opadają. Walka o chodnik i bezpieczną drogę do Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 w dzielnicy Bartodzieje to walka z wiatrakami.  Ja pytam Panią poseł Annę Milczanowską, która kończy w tym roku swoją kadencję, dlaczego pomimo tego, że zwracaliśmy się do Pani o pomoc nic w tej sprawie się nie zadziało. A cała ta korespondencja to pozorowane działania  - mówi Rafał Dębski.

W piśmie do radnego, z GDDKiA Oddział Łódź, datowanym na 27 czerwca czytamy:

- Nasz Oddział w 2018 r. przygotował program inwestycji dla odcinków dróg krajowych nr 12 i 91, który przewidywał między innymi budowę przedmiotowego odcinka wraz z odwodnieniem, na odcinku drogi krajowej nr 91 od km 56+900 do km 58+480. Program uzyskał akceptację i finansowanie, ale z uwagi na przedłużające się procedury przetargowe (bak chętnych wykonawców w kilkukrotnie powtarzanym postępowaniu) nie mógł być zrealizowany w planowanym terminie. Mając na uwadze powyższe i konieczności przeprowadzenie choć części prac na ww. odcinkach dróg, podjęto działania polegające na opracowaniu programu inwestycji, którego realizacja (mając na uwadze aktualną sytuację rynkową) będzie możliwa w roku 2019. Zadanie to nie uwzględnia jednak budowy chodnika w Radomsku. Inwestycja ta wymaga opracowania i zatwierdzenia operatu wodnoprawnego, a tym samym nie było możliwości zrealizowania zadania w 2019 r., na który Oddział w Łodzi otrzymał środki inwestycyjne na ten cel. Niemniej jednak, Oddział w Łodzi rozważa wykonanie odrębnego programu inwestycyjnego dla realizacji chodnika wraz z odwodnieniem (według wcześniejszych planów) w mieście Radomsko i jego realizację w roku 2020, o ile zadanie to uzyska finansowanie.

Więcej o:
narutowicza radomsko chodnik radomsko gddkia
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE