W Strzałkowie powstanie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

W Strzałkowie powstanie Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza

Na środowej sesji, 26 czerwca w Starostwie Powiatowym w Radomsku radni pozytywnie przegłosowali uchwałę w sprawie utworzenia i nadania statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej KAMIL w Strzałkowie.

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza KAMIL w Strzałkowie ma być miejscem całodobowej opieki i wychowania, w którym zaspokojone zostaną wszystkie niezbędne potrzeby dla 14 dzieci, które z różnych powodów pozbawione są pieczy rodzicielskiej. Pobyt podopiecznych w tej placówce ma mieć charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w innych formach rodzinnej pieczy zastępczej.

Natomiast konieczność powołania ,,KAMILA” wynika z kilku potrzeb. M.in. liczba dzieci wymagających umieszczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej jest tak duża, że brakuje miejsc w placówkach działających w naszym powiecie. Dlatego trzeba dla nich szukać opieki na terenie innych powiatów. A to jest kosztowne. Za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w 2018 roku powiat na ten cel przeznaczył ponad 2,8 mln zł. miesięczne koszty pobytu jednego dziecka wahają się od 2.507 zł do 5.259 zł.

Stąd też pomysł utworzenia takiej placówki na terenie powiatu radomszczańskiego wystosowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku, a Zarząd Powiatu poparł inicjatywę. Na sesji, 26 czerwca wszyscy radni głosowali za pozytywnym przyjęciem tej uchwały.

Miejsce, gdzie taki dom miałby powstać już jest. W Strzałkowie (w gminie Radomsko) znajduje się dom jednorodzinny, który jest już częściowo wyposażony i przystosowany do potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej, ponieważ do niedawna działał tam Rodzinny Dom Dziecka. W nowo utworzonej placówce pracować ma pięciu wychowawców, psycholog, kierownik, księgowa oraz obsługa administracyjna.

Więcej o:
strzałków placówka opiekuńczo-wychowacza kamil starostwo powiatowe radomsko pcpr radomsko kamil placówka opiekuńcza
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE