W Strzałkowie ma powstać nowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „KAMIL”

Zarząd Powiatu Radomszczańskiego poinformował o kilku zmianach w budżecie na 2019 rok. Jedną z nich jest utworzenie nowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „KAMIL”, w której ma znaleźć się miejsce dla 14 dzieci pozbawionych opieki rodziców.

Pomysł utworzenia takiej placówki na terenie powiatu radomszczańskiego wystosowało Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Radomsku. Zarząd Powiatu poparł inicjatywę. Póki co trwają procedury i prace niezbędne do jej otwarcia. Teraz decyzję w tej sprawie będą podejmować radni na najbliższej sesji.

Swój dom (a formalnie - całodobową opiekę i wychowanie, zaspokojenie niezbędnych potrzeb, w szczególności: emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych) znajdą tam dzieci pozbawione z różnych powodów pieczy rodzicielskiej. Pobyt podopiecznych z zasady ma tam charakter przejściowy - do czasu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub umieszczenia w innych formach rodzinnej pieczy zastępczej.

Miejsce, gdzie taki dom miałby powstać już jest. Znajduje się w Strzałkowie (w gminie Radomsko) to jednorodzinny dom, który jest częściowo wyposażony i przystosowany do potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej, ponieważ do niedawna działał tam Rodzinny Dom Dziecka.

Natomiast konieczność powołania ,,KAMILA” wynika z kilku potrzeb. M.in. liczba dzieci wymagających umieszczenia w instytucjonalnej pieczy zastępczej jest tak duża, że brakuje miejsc w placówkach działających w naszym powiecie. Dlatego trzeba dla nich szukać opieki na terenie innych powiatów.

W tym roku w placówkach opiekuńczo-wychowawczych umieszczonych zostało już 5 małych mieszkańców naszego powiatu, a kolejnych 6 czeka na miejsce.

Wydatki Powiatu na refundację kosztów pobytu naszych dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów są wysokie. W 2018 r. wydatkowano na ten cel kwotę ponad 2,8 mln zł (koszt pobytu dziecka waha się od 2.507 zł do 5.259 zł miesięcznie).

Z szacunków wynika, że roczny koszt utrzymania ,,KAMILA” zamknie się w kwocie 818.150 zł (średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka na poziomie ok. 4.870 zł).

Uruchomienie placówki na terenie powiatu pozwoli na pozostawienie dziecka blisko miejsca zamieszkania rodziny naturalnej, co z kolei umożliwi prowadzenie pracy na rzecz jego powrotu do rodziny.

Jeśli projekt zostanie pozytywnie oceniony przez Radę Powiatu oraz Wojewodę Łódzkiego, pierwsze dzieci będą mogły zamieszkać w ,,KAMILU” już we wrześniu.

Więcej o:
strzałków placówka opiekuńczo-wychowacza kamil starostwo powiatowe radomsko pcpr radomsko kamil placówka opiekuńcza
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE