Radomsko, Łódzkie 13.0o Sobota, 21 Września 2019

W starostwie zostanie wybudowana winda

Powiat
Beata Januszewska

Na posiedzeniu komisji rozwoju powiatu, rolnictwa i ochrony środowiska w Starostwie Powiatowym w Radomsku 4 marca rozmawiano m.in. o nadchodzących remontach, jakie mają zostać przeprowadzone w budynku starostwa. Obejmować mają one szereg prac budowlanych, które wpłyną na poprawę funkcjonalności siedziby urzędu. Ma powstać również winda wewnętrzna.

W budżecie powiatu zaplanowane zostały środki finansowe na realizację dwóch zadań z zakresu remontu budynku Starostwa.

Pierwsze zadanie pn. „Poprawa funkcjonalności siedziby Starostwa Powiatowego w Radomsku” obejmie roboty z branży elektrycznej oraz budowlanej, takich jak: rozdzielnica główna RG, instalacja gniazd na wszystkich piętrach, instalacja oświetleniowa, montaż instalacji LAN, wykonaniu pomiarów elektrycznych, demontaż posadzek z płytek ceramicznych i balustrad na czterech piętrach, również montaż nowych płytek podłogowych na klatkach schodowych oraz korytarzach na wszystkich piętrach, wykonanie okładzin z płyt gipsowo-kartonowych wraz z malowaniem, montaż sufitów modułowych, malowanie ścian, montaż poręczy schodowych oraz opraw oświetleniowych na korytarzach.

Inwestycja ma zostać rozplanowana na kilka lat. A szacunkowa wartość tej inwestycji ma wynosić 1.038,4 tys. zł, w tym 577,1 tys. zł to koszt robót elektrycznych i 461,3 tys. zł to koszt robót budowlanych.

Drugim zadaniem zaplanowanym przez powiat jest budowa windy wewnętrznej dostosowanej dla osób niepełnosprawnych. Przebudowa budynku Starostwa ma na celu zlikwidowania bariery komunikacyjnej, w tym też poprawienia dostępu do urzędu przez interesantów poruszających się na wózkach inwalidzkich. Obecnie urząd jest na etapie opracowywania projektu i szacunkowy koszt inwestycji zostanie określony dopiero w kosztorysie inwestorskim.

Jednak już wiadomo, że powiat będzie starał się o dofinansowanie tego zadania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Póki co w budżecie zabezpieczono kwotę 265 tys. zł, jako wkład własny powiatu.

komentarze