W Starostwie Powiatowym w Radomsku obradowała Powiatowa Rada Rynku Pracy

Fot. Klaudia Gajda

W poniedziałek, 24 kwietnia odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy. Omówiono m.in. sytuację na lokalnym radomszczańskim rynku pracy. Stan realizacji zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku i wykorzystanie środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizację zawodową za I kwartał 2023 roku.

Na spotkaniu zajęto się też tematem projektu podziału środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej na realizację w 2023 roku programów na rzecz łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Omówiono projekt przesunięć środków Funduszu Pracy na rok 2023. Pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy przedstawili też wniosek o wydanie opinii Przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Radomsku w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców dla Szpitala Powiatowego w Radomsku.

Garść statystyk:
Bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku wg stanu na dzień 28 lutego 2023 roku stanowili 5,6 proc. ludności aktywnej zawodowo zamieszkującej na terenie powiatu radomszczańskiego. W porównaniu do miesiąca grudnia 2022 roku (5.0 proc) zanotowano wzrost o 0,6 punktu procentowego.

W dniu 31 marca 2023r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku zarejestrowane były 2222 osoby bezrobotne, w tym 1185 kobiet. Porównując poziom bezrobocia do miesiąca grudnia zeszłego roku - 1951osób bezrobotnych, w tym 1076 kobiet - zanotowano wzrost o 271 osób, w tym kobiet o 127.

W I kwartale tego roku Powiatowy Urząd Pracy podejmował działania mające na celu aktywizację zawodową osób bezrobotnych i poszukujących pracy. W marcu rozpoczęto realizację programu aktywizacji zawodowej osób młodych do 30 roku życia, nie posiadających doświadczenia zawodowego lub mających doświadczenie zawodowe do 6 miesięcy, pn. „Praca - mój cel". Do programu zgłosiło się 9 osób. Podejmowano w nim szereg działań, które miały na celu wprowadzenie tych osób na rynek pracy. Do dnia 31.03.2023 r. 1 osoba rozpoczęła staż, 3 osoby podjęły pracę, 5 osób jest objętych pośrednictwem pracy.

PUP podejmuje również współpracę z różnymi instytucjami, organizowane są spotkania, które mają przybliżyć osobom bezrobotnym zagadnienia związane z rynkiem pracy. Podjęto współpracę mającą na celu przybliżenie pracy w służbach mundurowych:
- z Komendą Powiatową Policji w Radomsku, w I kwartale 2023 r. odbyły się 4 spotkania, w których uczestniczyły 42 osoby zarówno z ewidencji PUP jak i osoby niezarejestrowane;
- ze Służbą Więzienną w Piotrkowie Trybunalskim, odbyło się jedno spotkanie, w którym uczestniczyło 12 osób zarówno z ewidencji PUP jak i osób niezarejestrowanych.

Podjęto też m.in. współpracę z Państwową Inspekcją Pracy w Łodzi. Zorganizowano dwa spotkania nt. „Prawo pracy w pigułce”, w których uczestniczyło 30 osób bezrobotnych oraz jedno dedykowane dla obywateli Ukrainy, w którym uczestniczyło 16 osób zarejestrowanych w PUP i 6 spoza ewidencji PUP. Zaplanowano również kolejne spotkanie, między innymi w Przedborzu.

Podczas obrad pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy przedstawili też wniosek o wydanie opinii Przez Powiatową Radę Rynku Pracy w Radomsku w sprawie przyznania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców dla Szpitala Powiatowego w Radomsku. Podjęto decyzję o przyznaniu środków KFS na kurs w zakresie „Porty naczyniowe” dla 163 pracowników. Wysokość przyznanych środków będzie wynosić: 32 600 zł.

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
rada pracy powiatowa rada rynku pracy starostwo powiatowe
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE