W Radomsku rozmawiano o rolnictwie. Konferencja Porozumienia

Fot. Klaudia Gajda, Sebastian Nems

We wtorek, 11 maja w Radomsku odbyła się jedna z cyklu debat programowych Porozumienia Jarosława Gowina. Dotyczyła polityki rolnej. Gośćmi byli: Andrzej Komala – wiceprezes Łódzkiej Izby Rolniczej, Monika Piątkowska – prezes Izby Zbożowo-Paszowej, Jacek Zarzecki – Prezes Polskiego Związku Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, Paweł Nowak – prezes Agromasz S.A., Jacek Hecht – rolnik. Na konferencję zaprosił Krzysztof Ciecióra, wicewojewoda łódzki.

W najbliższym czasie w Polsce zorganizowanych przez Porozumienie ma zostać kilkanaście konferencji, a 28 maja odbędzie się Kongres Programowy ugrupowania, na którym zaprezentowany zostanie pełny program Porozumienia. We wtorek w Radomsku, rozmawiano o najważniejszych wyzwaniach dla rolnictwa w Polsce po pandemii.

- Spotykamy się w Radomsku po to żeby rozmawiać o rolnictwie w Polsce. Temat ten nie jest przypadkowy bo jesteśmy u progu uchwalenia nowej wspólnej polityki rolnej. Jesteśmy w trakcie debaty również na temat Krajowego Programu Odbudowy i ogromnych pieniędzy, które będą szły na rolnictwo w związku z tym programem. Także już patrząc na kontekst polityczny, jesteśmy w trakcie opracowywania programu Porozumienia, który zostanie zaprezentowany 28 maja – mówił Krzysztof Ciecióra, szef porozumienia w regionie piotrkowskim i wicewojewoda łódzki. Dodał
- Pandemia bardzo mocno dotknęła sektor rolny i są pewne standardy i schematy, do których byliśmy przyzwyczajeni, zmieniają się i musimy mieć również jasny głos, wspólne stanowisko, aby w tych zmianach światowych wziąć udział.

Podczas konferencji specjaliści opowiadali jak z ich punktu widzenia pandemia wpłynęła na różne aspekty rolnictwa. Jak zmieniała łańcuchy dostaw.

- Podczas spotkania chcemy także omówić propozycje Porozumienia, czyli to czego rolnicy mogą oczekiwać, pełen nasz program zostanie zaprezentowany pod koniec maja, natomiast dzisiaj chcemy, na przykład mówić o tym o ile zwiększyć dotacje dla młodego rolnika, chcemy mówić o scalaniu gruntów. Chcemy również określić definicję aktywnego rolnika, bo dzisiaj jest z tym duży problem, kto tak naprawdę jest rolnikiem systemie prawnym - mówił Krzysztof Ciecióra.

Konferencja transmitowana była online na stronie internetowej Porozumienia Jarosława Gowina.

Więcej o:
krzysztof Ciecióra Krzysztof Ciecióra Radomsko Krzysztof Ciecióra rolnictwo porozumienie rolnictwo debata rolnictwo
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE