W PUP rusza nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych

W PUP rusza nabór wniosków o zorganizowanie robót publicznych

Wnioski przyjmowane będą w biurze podawczym Powiatowego Urzędu Pracy przy ul. Tysiąclecia 2w terminie od 1 lutego 2017 r. do wyczerpania środków.

Roboty publiczne to zatrudnienie bezrobotnego w okresie do 6 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez gminy, organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką: ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, spółki wodne i ich związki jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

Zasady organizacji robót publicznych obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Radomsku w 2017 r. oraz wnioski o ich organizację dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.pup-radomsko.pl w zakładce Dla Pracodawców.

Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Radomsku, pok. nr 14 oraz pod nr tel.: 44 683 73 56 do 58. nr wew. 65.

Więcej o:
pup radomsko urząd pracy radomsko szkolenie giełda pracy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE