Radomsko, Łódzkie 11.4o Sobota, 25 Maja 2019
ważne informacje
Autopromocja reklama

W przychodniach „Pro Familia” będzie klimatyzacja

Powiat
Beata Januszewska

14 maja odbyło się drugie w tym roku posiedzenie Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Pro Familia”. Placówka za zeszły rok wypracowała 148 tys. zł zysku. Kwota ta ma zostać przeznaczona na montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach przychodni na ul. Przedborskiej i ul. Armii Krajowej.

Tematem posiedzenia było m.in. zaopiniowanie rocznego sprawozdania z planu finansowego i inwestycyjnego jednostki za 2018 rok.

W minionym roku placówka wypracowała 148 tys. złotych zysku. Rada pozytywnie zaopiniowała podział zysku. Kwota przeznaczona zostanie na montaż systemu klimatyzacji w pomieszczeniach przychodni na ul. Przedborskiej i ul. Armii Krajowej oraz remont pracowni wysiłkowej i dwóch gabinetów lekarskich w przychodni przy ul. Armii Krajowej.

Rada Społeczna wydała również pozytywną opinię w sprawie zbycia przez SPZOZ ,,Pro Familia” dwóch wysłużonych kas fiskalnych.

komentarze