W powiecie radomszczańskim na 1000 mieszkańców pracuje 205 osób

W powiecie radomszczańskim na 1000 mieszkańców pracuje 205 osób Fot. ilustracyjne/sxc.hu

W powiecie radomszczańskim na 1000 mieszkańców pracuje 205 osób. Jest to znacznie mniej od wartości dla województwa łódzkiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski.

48,5% wszystkich pracujących ogółem stanowią kobiety, a 51,5% mężczyźni. Bezrobocie rejestrowane w powiecie radomszczańskim wynosiło w 2017 roku 7,2% (9,4% wśród kobiet i 5,3% wśród mężczyzn). Jest to nieznacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla województwa łódzkiego oraz więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej Polski.

W 2017 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie radomszczańskim wynosiło 3 406,71 PLN, co odpowiada 75.20% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu radomszczańskiego 8 205 osób wyjeżdża do pracy do innych gmin, a 4 718 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów do pracy wynosi - 3 487.

29,5% aktywnych zawodowo mieszkańców powiatu radomszczańskiego pracuje w sektorze rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 31,6% w przemyśle i budownictwie, a 15,8% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 1,5% pracuje w sektorze finansowym (działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości).

Przedstawione dane pochodzą z „Raportu z realizacji PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA dla powiatu radomszczańskiego za okres 2017 – 2018”.

Więcej o:
bezrobocie radomsko powiat adomszczański dane radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE