W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku są pieniądze na aktywizację bezrobotnych

Fot. Klaudia Gajda, Sebastian Nems

W poniedziałek, 29 maja w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku odbyła się konferencja prasowa dotycząca naborów wniosków na aktywne formy wsparcia realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku poinformował podczas konferencji o rozpoczęciu realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w powiecie radomszczańskim" ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, Priorytet FELD.07 Fundusze Europejskie dla zatrudnienia i integracji w Łódzkiem. Działanie FELD.07.01 Aktywizacja zawodowa".

Okres realizacji rusza od 1 czerwca tego roku i potrwa 31 grudnia 2024 r. Wartość projektu w roku 2023 wyniesie 5 720 020,80 zł, a w roku 2024: 5 720 020,80 zł.

Planowane do realizacji formy wsparcia:

- staże dla 277 osób,
- bony na zasiedlenie dla 18 osób do 30 roku życia,
- jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 152 osób(kwota dotacji to 42 tys. zł),
- prace interwencyjne dla 47 osób.

Grupa docelowa:
Minimum 60% uczestników projektu muszą stanowić osoby bezrobotne zarejestrowane w PUP w Radomsku będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy:- kobiety, osoby młode (w wieku 18-29 lat),
- osoby starsze (w wieku 55 lat i więcej). osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby długotrwale bezrobotne (pozostające w rejestrze powiatowego urzędu
- pracy przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem
- okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych),
- osoby o niskich kwalifikacjach (tj. osoby bez wykształcenia, z wykształceniem podstawowym, gimnazjalnym, ponadgimnazjalnym, policealnym).

Ocena kompetencji cyfrowych osób młodych:
Zgodnie z dokumentem „Wytyczne dotyczące realizacji projektów z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w regionalnych programach na lata 2021-2027", w przypadku wsparcia osób w wieku 15-29 lat, udział takiej osoby w projekcie EFS+ poprzedzony jest oceną umiejętności cyfrowych. Każdy uczestnik projektu należący do grupy osób młodych, jest zobowiązany do wypełnienia testu kompetencji cyfrowych, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Radomsku. Wynik testu zostanie omówiony z doradcą klienta.

Harmonogram naborów wniosków.
1. od 01.06.2023 r. do wykorzystania limitu środków
nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych,
- nabór wniosków o przyznanie bonu na zasiedlenie dla osób do 30 roku życia; 2. od 5 do 14.06.2023 r. - nabór wniosków o zorganizowanie stażu;
3. od 12 do 16.06.2023 r. - nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby zainteresowane w/w formami wsparcia powinny złożyć, w ogłoszonym terminie naboru, odpowiedni wniosek. Wszystkie potrzebne dokumenty są dostępne w siedzibie Urzędu (Radomsko, ul. Tysiąclecia 2) lub na stronie internetowej radomsko.praca.gov.pl w zakładce Dokumenty do pobrania. Informacje na temat ogłoszonych naborów można uzyskać w siedzibie Urzędu lub dzwoniąc pod wskazane numery telefonów: - staże, bony na zasiedlenie - pokój nr 25, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew, 12,

- prace interwencyjne - pokój nr 28, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew. 65,

-jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej - pokój nr 26, tel. 44 683 73 54 do 56, 58, 62 wew, 38.

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego projektu będą zamieszczone na stronie internetowej radomsko praca.gov.pl w zakładce „Rynek pracy"- „rogramy aktywizacyjne i projekty urzędu”.

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
W Powiatowym Urzędzie Pracy W Radomsku są pieniądze na aktywizację bezrobotnych 2023 W Powiatowym Urzędzie Pracy W Radomsku są pieniądze na aktywizację bezrobotnych 2024
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE