W Pławnie rozpocznie działalność Klub „SENIOR+”

W Pławnie rozpocznie działalność Klub „SENIOR+” Fot. pixabay.com

W styczniu 2021 r. swoją działalność rozpocznie Klub „SENIOR +” w Pławnie. Klub zlokalizowany zostanie przy ul. Plac Wolności 2.

Utworzenie Klubu „Senior+” było możliwe dzięki pozyskaniu środków finansowych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020.

Klub „Senior+” będzie miejscem spotkań mieszkańców gminy Gidle w wieku 60 i więcej lat, nieaktywnych zawodowo, którzy są zainteresowani różnymi formami aktywności i integracji.

Celem Klubu „Senior+” jest aktywizacja społeczna, integracja, włączanie Seniorów do społeczności lokalnej oraz organizacja wspólnego spędzania czasu wolnego.

W Klubie planuje się organizację szeregu zajęć aktywizujących, edukacyjnych, kulturalnych, rekreacyjnych i prozdrowotnych. Będą to m.in.: organizowanie spotkań tematycznych, różnych warsztatów, w tym: kulinarnych, rękodzielniczych, plastycznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, spotkań z przedstawicielami służby zdrowia, organizowanie wyjść (np. do kina lub teatru) i wycieczek krajoznawczych, zabaw tanecznych, koncertów, zajęć gimnastycznych, a także organizacja innych zajęć umożliwiających rozwój pasji i umiejętności członków klubu.

Uczestnictwo w Klubie:

Przyjęcie do Klubu „Senior+” wymaga złożenia wniosku do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gidlach. Uczestnikami Klubu mogą być osoby, które ukończyły 60 lat, są nieaktywne zawodowo i zostały skierowane przez GOPS w Gidlach do uczestnictwa w zajęciach Klubu. Udział w zajęciach będzie nieodpłatny.

Funkcjonowanie Klubu:

Zajęcia w Klubie przewidziane zostały dla grupy 20 seniorów. Spotkania wstępnie odbywać będą się trzy razy w tygodniu (poniedziałek, środa i piątek), choć możliwe jest że Klub będzie działał codziennie, w zależności od potrzeb mieszkańców gminy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gidlach zaprasza osoby chętne do uczestnictwa w zajęciach do osobistego kontaktu w siedzibie GOPS, ul. Pławińska 22, 97 – 540 Gidle lub pod numerem tel. 34 327 20 27 wew. 220. Osoba do kontaktu: Magdalena Buczyńska

Osoby zainteresowane proszone są o jak najszybszy kontakt, ponieważ Klub „Senior+” działał będzie już od stycznia 2021 r. i przewiduje się udział w zajęciach dla 20 osób. Natomiast kolejni uczestnicy przyjmowani będą do Klubu pod warunkiem dysponowania wolnymi miejscami.

(info: UG Gidle)

Więcej o:
gmina gidle pławno klub senior+
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE