W gminie Radomsko przybywa sieci kanalizacyjnej

W gminie Radomsko przybywa sieci kanalizacyjnej Fot. UG Radomsko

Trwa rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Radomsko. Zadanie podzielone zostało na trzy etapy i jest realizowane przez miejscowości: Okrajszów, Strzałków, Płoszów. Łączny koszt inwestycji to ponad 6,5 mln złotych. Zadanie zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.

Rozbudowana sieć kanalizacji sanitarnej Okrajszowa, Strzałkowa, Płoszowa umożliwi mieszkańcom wymienionych miejscowości odprowadzanie ścieków bytowych do kanalizacji sanitarnej i dalej do oczyszczalni ścieków w Radomsku. Co ważne, inwestycja wpłynie na polepszenie warunków życia i zdrowia mieszkańców oraz poprawę stanu środowiska.

Zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Radomsko” jest trzyletnim i zostało podzielone na trzy etapy. Pierwszy, obejmujący budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okrajszów w ul. Sikorskiego i Sanickiej został ukończony w grudniu 2022 roku. Drugi, jest w trakcie realizacji. Dotyczy budowy kanalizacji w miejscowości Strzałków w ul. Reymonta, Siemiradzkiego, Słonecznej. Zakończenie robót planowane jest na wrzesień 2023 roku. Trzeci i ostatni etap to Płoszów. Tam kanalizacja sanitarna zostanie położona w ul. Piaszczyckiej i Rozalii. Finał zadania zaplanowano na grudzień 2024 roku.

- Mieszkańcom Okrajszowa bardzo dziękuję za cierpliwość, zrozumienie i współpracę przy prowadzeniu prac. Krótkotrwałe problemy np. z przejazdem czy chwilowe przerwy w dostawach wody występują zazwyczaj przy tego typu inwestycjach wykonywanych w terenie zurbanizowanym – zauważa Roman Radczyc, wójt gminy Radomsko.

– Jednocześnie mieszkańców Strzałkowa i Płoszowa proszę o cierpliwość, wyrozumiałość i współpracę – dodaje wójt.

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Radomsko to koszt 6.580,500,00 zł. Zadanie finansowane jest z dwóch źródeł: Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych oraz środków budżetu Gminy Radomsko.

(info: UG Radomsko)

Więcej o:
powiat radomszczański gmina radomsko inwestycja kanalizacja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE