W gminie Radomsko będą prowadzone odwierty pod obwodnicę Radomska

W gminie Radomsko będą prowadzone odwierty pod obwodnicę Radomska Fot. Klaudia Gajda

Urząd Gminy Radomsko poinformował, że w związku z realizacją badań geologiczno-inżynierskich dla zadania „Budowa obwodnicy Radomska w ciągu DK 42 i 91”, planowane są do wykonania wiercenia i sondowania na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Radomsko: obręb Dąbrówka, Okrajszów i Kietlin.

Wiercenia zostaną wykonane urządzeniem mechanicznym – wiertnicą zamontowaną na samochodzie, wiertnicą na gąsienicy bądź zestawem ręcznym, natomiast sondowania zostaną wykonane sprzętem samobieżnym na gąsienicy lub sprzętem ręcznym. Otwory po wykonaniu wierceń oraz sondowań będą miały średnicę do 13 cm. Po wykonaniu badań, pobraniu próbek oraz pomiarze zwierciadła wody otwory zostaną zlikwidowane, a teren prac uprzątnięty.

Podczas prac wykonawca będzie się poruszał po drogach technologicznych, nie będzie ingerował w zasiewy, drzewostan, krzewy czy infrastrukturę.

Badania geologiczne będą wykonywane na podstawie decyzji zatwierdzającej Projekt robót geologicznych zatwierdzonych decyzją Marszałka Województwa Łódzkiego.

Badania geologiczne będą krótkotrwałe i nie będą powodować ograniczenia w dostępie do nieruchomości.

Mieszkańcy gmin, przez które planowany jest przebieg drogi krajowej nr 42 oraz 91, a także inni właściciele położonych przy niej gruntów, mogą uzyskać informacje o inwestycji u Value Engineering Sp. z o.o. (Aleja Krakowska 22A, 02-284 Warszawa) i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi (ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź).

W sprawie wykonywanych badań geologicznych możliwy jest kontakt bezpośrednio z osobą koordynującą – Martą Gubałą, tel. (22) 617 30 31 wew. 132

Zestawienie nieruchomości w Gminie Radomsko

- Obręb Dąbrówka – nieruchomości 1397

- Obręb Okrajszów – nieruchomości – 50,52

- Obręb Kietlin – nieruchomości 1044

Więcej o:
radomsko gmina radomsko obwodnica radomska odwierty gddkia
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE