Urząd Marszałkowski wznawia konsultacje

Urząd Marszałkowski wznawia konsultacje Fot. Urząd Marszałkowski w Łodzi

W związku ze zmianami, jakie wprowadzone zostały w projekcie Strategii Województwa Łódzkiego 2030, Zarząd Województwa Łódzkiego zdecydował o podjęciu na nowo konsultacji społecznych tego najważniejszego dokumentu samorządu województwa, określającego wizję i cele polityki regionalnej oraz działania niezbędne do ich osiągnięcia.

Konsultacje potrwają od 5 marca do 9 kwietnia 2021 r. Od piątku projekt strategii oraz formularz zgłaszania uwag będą dostępne na stronach internetowych: www.strategia.lodzkie.plwww.bip.lodzkie.pl  (Ogłoszenia - Konsultacje społeczne) oraz do wglądu w siedzibie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego (ul. Tuwima 22/26, pok. 612, w godzinach pracy urzędu). Tą drogą należy też zgłaszać uwagi i wnioski, czyli za pośrednictwem internetu oraz korespondencją tradycyjną na adres urzędu. Zawsze z dopiskiem „Uwagi i wnioski do SRWŁ 2030”.

Marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber zachęca do włączenia się w tworzenie strategii województwa osoby zaangażowane społecznie, zwłaszcza samorządowców i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Więcej o:
województwo łódzkie urząd marszałkowski w łodzi strategia województwa łódzkiego konsultacje
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE