Ulica Portowa jest już gotowa

Inwestycja „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Radomsku – ul. Portowa” została zakończona. Roboty wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. za kwotę 1 mln 736 tys. zł.

Inwestycja „Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Radomsku – ul. Portowa” została zakończona. Roboty wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo - Mostowych Sp. z o.o. za kwotę 1 mln 736 tys. zł.

fot. UM- Dzięki modernizacji ulicy Portowej obecnie działające w strefie przedsiębiorstwa, jak i te, które wybudowane zostaną w przyszłości będą miały niezakłócony dostęp do drogi publicznej - zwrócił uwagę Ludwik Madej, naczelnik Wydziału Planowania, Realizacji Inwestycji i Infrastruktury Miejskiej.

Przedmiotem inwestycji była budowa nowej jezdni wraz z chodnikiem po jednej stronie oraz zbiornika odparowującego, kanalizacji deszczowej i sanitarnej wraz z oświetleniem i wykonaniem docelowej stałej organizacji ruchu.

Na ten cel Radomsko pozyskało dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach III osi priorytetowej. Dotacja stanowiła 65 % kosztów kwalifikowanych.

Więcej o:
portowa strefa inwestycyjna rpo koszty kwalifikowane dotacja inwestycja łsse
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE