Uczniowie z Mechanika na biwaku w Białym Brzegu

Uczniowie z Mechanika na biwaku w Białym Brzegu

Biwak klas mundurowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1, organizowany w stanicy harcerskiej w Białym Brzegu w tym roku szkolnym odbył się w dniach 8-10 czerwca. Ponad 60 uczniów brało udział w różnorodnych zajęciach organizowanych przez policjantów i nauczycieli.

Co roku uczniowie klas pierwszych III Liceum Ogólnokształcącego uczestniczą w biwaku, którego organizatorami są III LO w Radomsku we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Radomsku i Komendą Hufca ZHP. Realizacja biwaku możliwa jest również dzięki wsparciu jakie corocznie oferuje Urząd Miasta w Radomsku.

Podczas biwaku realizowany był program zajęć profilaktycznych „Uzależnienia behawioralne - znam, omijam", którego celem było propagowanie wśród uczniów postaw wolnych od wszelkich nałogów.

- Ważnym zadaniem biwaku było prowadzenie zajęć specjalistycznych z propedeutyki wiedzy o służbach mundurowych i modułu rehabilitacyjno-zdrowotnego. Były musztry, apele i manewry. Wiele emocji budziła gra terenowa, która odbyła się nocą i była doskonałym sprawdzianem kondycji fizycznej i psychicznej uczestników. Młodzież doskonaliła swoje kompetencje z pierwszej pomocy przedmedycznej w  ćwiczeniach terenowych – opowiada Renata Koniarska, szkolny pedagog.

Były też m.in. rozgrywki w piłkę siatkową, łuki, badminton, paintball. Zorganizowany został konkurs fotograficzny „Chwytaj moment”. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach integracyjnych i psychoedukacyjnych prowadzonych przez pedagogów. Odbyły się  zajęcia specjalistyczne z modułu policyjnego: kryminalistyka, zasady podziału i funkcjonowania rewirów dzielnicowych i wydział ruchu drogowego.

Z kolei klasa rehabilitacyjno-zdrowotna uczestniczyła w fitnessie i zajęciach crossfit we współpracy z klubem sportowym „Tytani Radomsko”.

Głównym celem biwaku była integracja uczniów, zdyscyplinowanie, umiejętność pracy w grupie, zdrowa rywalizacja, uczenie odpowiedzialności za siebie i innych. 

Założenia zostały zrealizowane, a młodzież opuszczała Biały Brzeg bogatsza w doświadczenia i ciekawe wspomnienia.

Więcej o:
zsp nr 1 w radomsku mechanik radomsko biwak biwak klas mundurowych
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE