Uczniowie z Bloku Dobryszyce zgłębiali wiedzę o Unii Europejskiej

Uczniowie z Bloku Dobryszyce zgłębiali wiedzę o Unii Europejskiej

Z okazji 20-lecia obecności Polski w Unii Europejskiej, Warszawski Instytut Bankowości we współpracy z Biurem Parlamentu Europejskiego w Polsce zorganizował wyjątkową ogólnopolską lekcję online pt. „Jakie korzyści przyniosło Polsce członkostwo w Unii Europejskiej?”, którą poprowadził prof. Witold Orłowski.

Uczniowie z Bloku Dobryszyce mieli okazję dowiedzieć się wielu istotnych informacji dotyczących dotacji unijnych, jakie Polska otrzymała z budżetu UE i jakie efekty to przyniosło. Profesor Orłowski omówił genezę powstania Unii Europejskiej, tłumacząc, że jej celem było m.in. stworzenie wspólnoty gospodarczej i politycznej, zmierzającej do zapewnienia bezpieczeństwa i współpracy między państwami członkowskimi. Wykładowca podkreślił, że członkostwo w Unii Europejskiej niesie zarówno przywileje, jak i obowiązki.

Następnie prelegent skoncentrował się na korzyściach gospodarczych, wyjaśniając, że Polska otrzymała środki finansowe, które przyczyniły się do szybszego rozwoju i wzrostu dochodów Polaków. Wymieniono również inne pozytywne aspekty członkostwa, takie jak swoboda podróżowania i pracy na terenie całej Unii.

Udział w lekcji online uświadomił młodzieży zalety płynące z przynależności Polski do UE. Spotkanie stało się również okazją do przeprowadzenia pogadanki z uczniami na temat inwestycji przeprowadzonych na terenie naszej gminy, Dobryszyce, dzięki wsparciu uzyskanemu ze środków unijnych.

Organizatorem wydarzenia była Łucja Przerada.

Więcej o:
dobryszyce nauka szkoła dobryszyce
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE