Uczniowie Mechanika odbędą w wakacje płatne staże zawodowe

Uczniowie Mechanika odbędą w wakacje płatne staże zawodowe

Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego oraz ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się przez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

W projekcie będą mogli wziąć udział uczniowie Technikum Mechaniczno-Budowlanego (klasy I - III) oraz Branżowej Szkoły I Stopnia (klasy I – II) kształcących się w zawodach:
- technik budownictwa,
- technik geodeta,
- technik mechanik,
- technik pojazdów samochodowych,
- mechanik monter maszyn i urządzeń,
- operator obrabiarek skrawających.

Staże zawodowe odbywać się będą u przedsiębiorców, w miesiącach wakacyjnych tj. lipiec - sierpień 2022 roku w wymiarze 150 godzin. W projekcie weźmie udział 15 uczniów. Za zrealizowane staże każdy z uczestników otrzyma wynagrodzenie w kwocie 2 800 zł.

Uczniowie będą składali dokumenty aplikacyjne do 20 czerwca. Na podstawie przyjętych kryteriów zostanie stworzona lista rankingowa osób, które zakwalifikują się do projektu.

Więcej o:
zsp nr 1 w radomsku mechanik radomsko staże mechanik radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE