Topola przy ul. Żeromskiego do wycinki

Topola przy ul. Żeromskiego do wycinki

Składana przez Radomszczański Alarm Smogowy petycja w sprawie ustanowienia topoli berlińskiej rosnącej przy ul. Żeromskiego w Radomsku pomnikiem przyrody, wreszcie doczekała się odpowiedzi prezydenta. Wniosek uznano za bezprzedmiotowy, a drzewo przeznaczone jest do wycinki.

Przypomnijmy – 23 lipca br. przedstawiciel Radomszczańskiego Alarmu Smogowego, Artur Szponder złożył do Urzędu Miasta w Radomsku petycję z podpisami mieszkańców w sprawie zaniechania wycinki topoli berlińskiej rosnącej przy kamienicy na ulicy Żeromskiego. A także nadania drzewu statusu pomnikiem przyrody ożywionej.

Pełną treść przeczytasz: Topola przy ul. Żeromskiego w Radomsku zostanie wycięta?

Nad petycją 6 września pochylili się miejscy radni na komisji skarg, wniosków i petycji. Jednak żadnych konkretnych decyzji nie podjęto. Sprawa trafiła do rozpatrzenia przez prezydenta Jarosława Ferenca.

Czytaj więcej: Prezydent zdecyduje o przyszłości topoli przy ul. Żeromskiego w Radomsku

Pierwsza odpowiedź z urzędu wystosowana została 9 października. W piśmie odniesiono się do konieczności wycinki jednego z najstarszych drzew w mieście.

„(…) informujemy iż wycinka ta jest konieczna z punktu widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na przedmiotowej ulicy. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, w §52 mamy zapis „Zieleń w pasie drogowym nie powinna zagrażać bezpieczeństwu uczestników ruchu, ograniczać wymaganego pola widoczności, skrajni drogi oraz utrudniać utrzymania drogi”.

Tym samym przypuszczenia RAS, że drzewo koliduje z planami remontowymi okazały się być prawdziwe. W piśmie wypisano minimalną szerokość skrajni jezdni ograniczonej krawężnikami dla drogi jednojezdniowej.

„Rozbudowując ul. Żeromskiego i jednocześnie dostosowując ją do potrzeb ruchu samochodowego i pieszego zobowiązani jesteśmy zapewnić bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. Ponadto zapisy zawarte w opinii dendrologicznej, sporządzonej przez rzeczoznawcę dendrologa Marka Kubackiego, jednoznacznie świadczą iż w wyniku robót ziemnych związanych z przebudową infrastruktury drogowej naruszony zostanie system korzeni, co z kolei doprowadzi do obumarcia drzewa”.

Dlatego też w sprawie drugiego punktu o nadanie topoli statusu pomnika przyrody ożywionej, w kolejnym piśmie z 22 października, wniosek uznano za bezprzedmiotowy.

Więcej o:
topola radomsko wycinak drzew radomsko topola przy żeromskiego w radomsku ras radomsko radomszczański alarm smogowy
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE