To nie jest miasto przegrane. Radni przyjęli Strategię Rozwoju Radomska do 2030 roku

To nie jest miasto przegrane. Radni przyjęli Strategię Rozwoju Radomska do 2030 roku

Z całą pewnością nie można powiedzieć, że Radomsko jest miastem bez perspektyw, które nie ma szansy rozwoju. Wręcz przeciwnie. Jest wiele czynników, których inne samorządy mogą mu pozazdrościć. Nie oznacza to jednak, że jest różowo. Przed samorządem jest wiele pracy, dzięki której Radomsko może stać się miastem atrakcyjnym dla mieszkańców. Tak wynika ze Strategii Rozwoju Miasta Radomska do 2030 roku. Dokument ten przyjęli 12 listopada 2020 r. radni, podczas zwołanej w trybie zdalnym nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Nie obyło się bez ożywionej dyskusji.

Strategia Rozwoju Miasta do 2030 roku to niezwykle ważny dokument, wyznaczający kierunki rozwoju miasta. Na jego podstawie samorząd może podejmować działania, dzięki którym Radomsko stanie się miastem atrakcyjnym dla mieszkańców, dzięki którym będą chcieli związać swoją przyszłość z tym miastem.

- Dzięki dokumentowi doprowadzimy do zrównoważonego rozwoju Radomska, dzięki czemu Radomsko stanie się innym miastem, z bogatą ofertą. Naszym celem jest wskazanie fundamentów społecznych i gospodarczych, które będą realizowane w harmonii ze środowiskiem. Co bardzo ważne, chcemy, by Radomsko, zgodnie z jego hasłem, było wciąż miastem otwartym – wyjaśnia Jarosław Ferenc, prezydent Radomska.

Jarosław Ferenc podkreśla, że Strategia była opracowywana w trudnym ze względu na sytuację epidemiczną czasie, przez co utrudnione było przeprowadzanie takich działań jak chociażby konsultacje społeczne.

- Mimo to, konsultacje się odbyły i cieszyły się dużym zainteresowaniem – zauważył Jarosław Ferenc.

W wyniku konsultacji i analizy przeprowadzonej przez zewnętrzną firmę, powstał dokument, w którym zawarte zostały najważniejsze cele i zamierzenia. Są wśród nich: tworzenie warunków do osiedlania się, wspomaganie rodzin niewydolnych społecznie, podnoszenie standardów szkolnictwa i dbanie o rozwój osobowy uczniów, działania w sferze kultury, wykorzystywanie doświadczeń zagranicznych partnerów, rozwój usług opiekuńczych, zapewnienie warunków do spędzania wolnego czasu, aktywizowanie mieszkańców, rozwój wolontariatu, szersza współpraca z sąsiednimi samorządami, dalszy rozwój strefy ekonomicznej, wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, wzmacnianie więzi i integrowanie lokalnych przedsiębiorców, wspieranie młodych osób wchodzących na rynek pracy, rozwój infrastruktury drogowej. Wskazano również na pilną potrzebę poprawy jakości powietrza.

- Zieleń powinna być bohaterem tego miasta, trzeba ją mocno akcentować – podkreśla Sławomir Doburzyński, autor Strategii.

Jak wyjaśnił Sławomir Doburzyński, nie można mówić, że Radomsko jest miastem bez przyszłości.

- Absolutnie nie jest to miasto przegrane. Bardzo prężnie funkcjonuje tu strefa ekonomiczna, mieszkańcy są aktywni. Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia. Trzeba się skupić na powstrzymaniu odpływu mieszkańców – szczególnie młodych, wyeliminować problemy komunikacyjne, utworzyć więcej terenów zielonych, zwiększyć dostępność do przestrzeni publicznej i doprowadzić do wzrostu wynagrodzeń mieszkańców, bo te nie są zadowalające – wskazywał Sławomir Doburzyński.

Mimo, iż dokument w dużej mierze wskazuje na kierunki niezbędne do rozwoju miasta, nie wszystkim przypadł do gustu. Suchej nitki nie pozostawił na nim m.in. radny PiS, Andrzej Kucharski.

- Usłyszeliśmy wiele słów, a zbyt mało konkretów. To jest lista pobożnych życzeń. Zabrakło mi odniesienia do tego, że Radomsko jest miastem stolarzy. Pisze się wiele o strefie ekonomicznej, a przecież te firmy w każdej chwili mogą z Radomska odejść. A stolarze zostaną. Nic nie mówi się o tym, jak polepszyć sytuację ekonomiczną miasta. Zabrakło mi promowania rodzin wielodzietnych. Nic się też nie mówi o utworzeniu szkoły wyższej. Jest też odrzucenie idei państwa i narodu – mówił radny Andrzej Kucharski.

Uwagi miała również radna niezależna, Wioletta Pal.

- Z tego dokumentu tak naprawdę nie dowiedziałam się, jak będzie wyglądało Radomsko w 2030 roku. Jeśli mamy wyznaczony cel, to oczekuję informacji, jak do tego celu dojść – mówiła Wioletta Pal.

Z tymi zastrzeżeniami nie zgadza się zarówno twórca Strategii, jak i prezydent Radomska.

- Nie mówimy wprost o stolarzach, ale mówimy o rozwoju lokalnych przedsiębiorstw, wśród których są również firmy z branży stolarskiej. Jeśli chodzi o utworzenie szkoły wyższej, to nie ma na to szans. Chociażby z powodu sytuacji demograficznej oraz bliskości dużych ośrodków, w których uczelnie wyższe funkcjonują. Jeśli chodzi o szacunek do narodu, to oczywiście go mamy. Musimy jednak pamiętać, że tworzymy Strategię Rozwoju Miasta Radomska, a nie strategię rozwoju Polski. Strategia jest to dokument, w którym nie mówimy o szczegółach, ale o kierunkach, do których musimy zmierzać – wyjaśnił Jarosław Ferenc.

- Myślę, że największym błędem jest to, że radni nie odbyli szkolenia na temat, tego, czym jest strategia rozwoju. Gdyby je odbyli, być może zabrakłoby absurdalnych zarzutów co do tego dokumentu – dodał radny Łukasz Więcek (KO).

Opozycyjni radni mieli też zastrzeżenia co do kwoty 50 tys. złotych, jaką Urząd Miasta wydał za opracowanie dokumentu.

- Przecież taki dokument mogli przygotować pracownicy Urzędu Miasta. Nie trzeba było wynajmować zewnętrznej firmy – stwierdził radny PiS, Bartłomiej Biskup.

Zdaniem prezydenta Jarosława Ferenca, nie było to możliwe.

- Gdybym chciał, żeby pracownicy urzędu opracowali taki dokument musiałbym ich wydelegować do tego na kilka miesięcy. Co jednak najważniejsze, przygotowanie Strategii przez pracowników urzędu nie miałoby sensu. Żeby ten dokument był rzetelny i obiektywny, na miasto musiały spojrzeć osoby z zewnątrz. Zapewniam, że jak na tego typu dokument, kwota 50 tys. złotych nie jest wygórowaną kwotą – wyjaśnił Jarosław Ferenc.

Ostatecznie radni przy 13 głosach „za”, 3 „przeciw” i 3 wstrzymujących się, przyjęli Strategię Rozwoju Miasta Radomska do 2030 roku.

POBIERZ:

STRATEGIA RADOMSKO 2030  

DIAGNOZA STANU ŚRODOWISKA 

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 

KONKURS PLASTYCZNY

 

Więcej o:
radomsko urząd miasta radomsko rada miasta radomska sesja zdalna sesja strategia rozwoju miasta
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE