Tereny powiatu radomszczańskiego będą objęte dodatkową ochroną przyrodniczą

Tereny powiatu radomszczańskiego będą objęte dodatkową ochroną przyrodniczą Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

Niezwykle cenne przyrodniczo tereny powiatu radomszczańskiego, m.in. Las Dębowiec i Torfowiska Żytno - Ewina zostaną objęte dodatkową ochroną w ramach Obszaru Natura 2000. W tym tygodniu nasze ,,powiatowe perełki przyrodnicze” wizytowali specjaliści z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi.

Natura 2000 to program wyznaczania sieci obszarów objętych ochroną przyrody na terytorium Unii Europejskiej. Jego celem jest zachowanie - w skali całej Europy - cennych lub zagrożonych typów siedlisk przyrodniczych oraz gatunków. Wspólne działanie na rzecz zachowania dziedzictwa przyrodniczego Europy w oparciu o jednolite prawo ma na celu optymalizację kosztów i spotęgowanie korzystnych dla środowiska efektów.

Rezerwat Las Dębowiec utworzono w celu zachowania (ze względów naukowych i dydaktycznych) naturalnego fragmentu grądu z lipą szerokolistną na krańcach zasięgu i łęgu wiązowo-jesionowego z rzadkimi roślinami zielnymi. Występuje tu około 355 gatunków roślin.

Torfowiska Żytno - Ewina obejmuje trzy dobrze zachowane kompleksy torfowisk oraz sosnowych borów. Dużą powierzchnię zajmuje także otwarte, choć stopniowo zarastające lustro wody. Jednym z najliczniej występujących tu gatunków jest rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia).

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi rozpoczął już przygotowania do opracowania projektu „planu zadań ochronnych” dla obu tych obszarów Natura 2000.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. W zorganizowanych w tym tygodniu warsztatach studyjnych, podczas których omawiano walory chronionych terenów oraz zakres koniecznych prac, uczestniczył członek Zarządu Powiatu Radomszczańskiego Fabian Zagórowicz oraz Roman Bojdo - inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Radomsku.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
powiat radomszczański natura 2020 las dębowiec torfowiska żytno-ewina
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE