Szkoły gotowe na dwa roczniki

Szkoły gotowe na dwa roczniki Fot. Starostwo Powiatowe w Radomsku

O przygotowaniach do przyjęcia dwóch roczników uczniów: absolwentów gimnazjów i podstawówek oraz o związanych z tym problemach dyskutowano podczas narady zorganizowanej w poniedziałek (18 marca) w Starostwie Powiatowym w Radomsku. Wśród tematów były także m.in. o sprawy związane z ewentualnym strajkiem nauczycieli, zapowiadanym na kwiecień 2019 r.

W spotkaniu uczestniczyli wicestarosta Jakub Jędrzejczak, naczelnik Wydziału Edukacji Grzegorz Szymczak pracownicy Wydziału Edukacji oraz dyrektorzy szkół prowadzonych przez Powiat Radomszczański. Omawiano m.in. stan przygotowań arkuszy organizacyjnych szkół na rok szk. 2019/2020. Nie jest to łatwe zadanie, biorąc pod uwagę, że wszystkie szkoły zwiększają liczbę tworzonych klas pierwszych (w sumie we wszystkich szkołach w Radomsku może zostać utworzonych 61 klas pierwszych, w Przedborzu – 10), a dla absolwentów gimnazjów i podstawówek, z powodu różnic w programach nauczania, będzie trzeba uruchomić odrębne klasy pierwsze. Dodatkowo z przepisów wynika, że w każdej ze szkół liczba godzin ponadwymiarowych przypadających na jeden etat w nowym roku szkolnych (mimo znacznie zwiększonej liczby uczniów) nie może być wyższa niż liczba godzin ponadwymiarowych, przypadających na jeden etat w roku szkolnym 2016/2017.

Sprawy związane z koniecznością zapewnienia nauki dla większej niż w latach poprzednich liczby uczniów w szkołach prowadzonych przez Powiat będą istotne także w latach następnych. Przygotowana została już symulacja naborów dla klas pierwszych szkół ponadpodstawowych aż do 2024 roku. Z analiz wyłania się niepokojący obraz sytuacji, w której w 2023 roku – gdy do szkół ponadpodstawowych będą wybierać się dzieci z obecnych klas IV szkół podstawowych – w klasach pierwszych szkół średnich może zabraknąć dla nich aż ok. 300 miejsc.

Wśród tematów rozmów były także m.in. sprawy związane z trwającym referendum oraz funkcjonowaniu szkół w razie ewentualnego strajku nauczycieli.

Wicestarosta Jakub Jędrzejczyk ponowił również propozycję przygotowywania wyjazdów zorganizowanych grup uczniowskich (pod opieką nauczyciela) na basen do Kleszczowa. - Koszty przejazdu i pobytu uczniów na basenie pokrywane mogą być z budżetu powiatu. Czekamy na propozycję ze strony zainteresowanych szkół – mówi wicestarosta Jakub Jędrzejczak.

Info: Starostwo Powiatowe w Radomsku

Więcej o:
rok szkolny szkoła klasa pierwsza
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE