Radomsko, Łódzkie -1.4o Piątek, 22 Lutego 2019
ważne informacje
  • 13:02 Przerwa w dostawie wody. Ulica Okulickiego czytaj dalej

Szkolili z zakresu obrony

Powiat
Tomasz Kolmasiak

Realizując „Plan Szkolenia Obronnego Starostwa Powiatowego w Radomsku na 2018 rok" w dniu 13 września w sali obrad Starostwa Powiatowego w Radomsku odbyło się szkolenie obronne.

Uczestnikami szkolenia była kadra kierownicza Starostwa Powiatowego w Radomsku, przedstawiciele służb, inspekcji i straży, kierownicy jednostek podległych powiatowi, przedstawiciele gmin, pracownicy PCZK.

Szkolenie w formie wykładu teoretycznego z prezentacją multimedialną przeprowadził Radosław Malanowski. W trakcie szkolenia omówił kwestie: koncepcja przygotowań i realizacji zadań obronnych, system obronny państwa, stany nadzwyczajne.

Następnie przedstawił kwestie współpracy policji z służbami, inspekcjami oraz jednostkami samorządowymi w czasie podwyższania gotowości obronnej państwa z administracją samorządową przy realizacji  Stałego Dyżuru.

Na zakończenie Radosław Malanowski omówił współpracę policji z Siłami Zbrojnymi wynikająca z porozumień i uzgodnień: zabezpieczenie Akcji Kurierskiej, współdziałanie w zakresie przegrupowania wojsk własnych i sojuszniczych (HNS), zapobieganie dywersji.

Info: Starostwo Powiatowe w Radomsku

komentarze