Szerokie zastosowanie nowoczesnych żurawi samojezdnych

Szerokie zastosowanie nowoczesnych żurawi samojezdnych

Żurawie samojezdne to urządzenia często używane podczas wykonywania prac budowlanych i montażowych. Z uwagi na fakt, że są umieszczane na podwoziach aut ciężarowych, są nazywane także żurawiami samochodowymi. Można je wykorzystywać do prac transportowych oraz związanych z przenoszeniem dużych ładunków w zakładach pracy. Na co zwrócić uwagę podczas wyboru urządzeń do indywidualnych potrzeb?

Specjalna konstrukcja pojazdów 

Konstrukcja żurawi samojezdnych powoduje, że jest to mobilny rodzaj dźwigu przeznaczony do podnoszenia ciężkich ładunków. Żurawie samojezdne posiadają wysięgnik uchylny i wyciągarkę, które umieszczone są na obrotnicy. Pozwala to na wygodne podnoszenie i opuszczanie ładunków, a także swobodny ruch bez potrzeby specjalnego zabezpieczania pojazdu.

Różne typy podwozia i napędu  

Należy podkreślić, że na rynku dostępne są różnego typu żurawie samojezdne. Są one rozróżniane na podstawie określenia typu podwozia, dlatego wyróżniamy, między innymi, żurawie samochodowe i gąsienicowe. Ponadto żurawie samojezdne mogą mieć różny napęd, w tym spalinowy, elektryczny i hydrauliczny. Dzięki temu ich funkcjonalność można dostosować do potrzeb przedsiębiorstwa.

Uniwersalne zastosowanie 

Zróżnicowanie tych urządzeń powoduje, że mają bardzo szerokie zastosowanie. Ułatwiają wykonywanie prac montażowych w dużych obiektach przemysłowych, dlatego często są używane na placach budowy. Można je wykorzystać podczas prac w magazynach lub halach stalowych. Ponadto żurawie samojezdne są doskonałym środkiem transportu w sytuacji, gdy w zakładzie pracy istnieje konieczność szybkiego przenoszenia ładunków o dużym rozmiarze lub wadze.

Praca w trudnych warunkach 

Żurawie samojezdne sprawdzają się w miejscach o utrudnionym dostępie, poza tym wyróżniają się dużą mobilnością. Mogą poruszać się nie tylko po placu budowy, lecz w wielu przypadkach także po drogach publicznych. Z tego względu mogą być stosowane do usuwania niebezpiecznych przedmiotów, na przykład, złamanych gałęzi drzew, a także montażu dachu w budynku średniej wielkości. Żurawie są używane nawet podczas prac związanych z naprawą oświetlenia na ulicach miast.

Uprawnienia do obsługi żurawia  

Należy zwrócić uwagę, że nie każdy pracownik w przedsiębiorstwie może obsługiwać żurawie samojezdne. Aby było to możliwe, osoba zatrudniona musi mieć specjalne uprawnienia, które wystawia Urząd Dozoru Technicznego. Właściwe kwalifikacje można uzyskać po ukończeniu kursu obejmującego 40 godzin, kończącego się egzaminem państwowym. Do kursu może przystąpić każda osoba pełnoletnia, która legitymuje się ukończeniem szkoły podstawowej i uzyska zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy.

Bezpieczeństwo w zakładzie pracy 

Żurawie samojezdne to praktyczne urządzenia, pozwalające na transportowanie dużych i ciężkich ładunków w krótkim czasie. Proces przenoszenia przedmiotów za ich pomocą przebiega sprawnie, a pracownicy są w niewielkim stopniu narażeni na ryzyko wypadku. Dlatego żurawie samojezdne są pojazdami od wielu lat wykorzystywanymi szeroko w różnych zakładach pracy w Polsce i za granicą.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE