Sympozjum w Radomsku: Legalna migracja – szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy

Sympozjum w Radomsku: Legalna migracja – szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa, zaprasza na sympozjum „Legalna migracja – szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce”.

Mając na uwadze ogromne zainteresowaniu środowiska polskich pracodawców i biznesu problematyką zatrudnienia cudzoziemców w polskich firmach, Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Radomsku wraz z Fundacją IUSTUS z siedzibą w Rzeszowie oraz Polsko-Ukraińską Izbą Gospodarcza z siedzibą w Warszawie, przy wsparciu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Warszawie organizują trzecie sympozjum pod nazwą Legalna migracja – szansą i wyzwaniem dla polskiego rynku pracy. Nowelizacja przepisów dotyczących ruchu osobowego i legalizacji pobytu obywateli Ukrainy w Polsce”.

Sympozjum odbędzie się w dniu 24.11.2016r. w sali konferencyjnej Hotelu PORTO w Radomsku przy ul. Portowa 14/20

Celem sympozjum jest zaprezentowanie znaczącej roli migrantów z Ukrainy na  polskim rynku pracy, przybliżenie regulacji prawnych i praktycznych czynności jakie pracodawca winien wykonać by zatrudnić obcokrajowca oraz rozpropagowanie wiedzy o czekających nas w najbliższym czasie gruntownych zmianach w uregulowaniach prawnych i legalizacyjnych dotyczących pobytu i wykonywania pracy przez tę grupę pracowników w RP.

Przedstawione zostaną najważniejsze kwestie istotne dla polskiego pracodawcy zatrudniającego lub planującego zatrudnić pracownika z Ukrainy lub innego Państwa z poza UE.

Warunkiem uczestnictwa w sympozjum jest dokonanie rejestracji drogą elektroniczną za pośrednictwem na stronie RIPH do dnia 17 listopada  do godziny 12:00, uiszczenie stosownej opłaty najpóźniej do dnia 18 listopada 2016 roku oraz uzyskanie potwierdzenia uczestnictwa od organizatora Fundacji Polskie Centrum Prawa IUSTUS, który odpowiada za rejestrację i pobieranie opłat od uczestników.

Opłata za udział w sympozjum jednej osoby wynosi:

150 złotych dla uczestnika będącego aktywnym członkiem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej lub aktywnym członkiem Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Radomsku,
200 złotych dla pozostałych uczestników.

 

Więcej o:
riph radomsko sympozjum radomsko konferencja riph
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE