Strajk Klimatyczny w Radomsku: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni planety

Strajk Klimatyczny w Radomsku: Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni planety

Radomszczańska młodzież przyłączyła się do Strajku Klimatycznego. Akcję zorganizowano 20 września na skwerze im. Jakuba Lechowskiego w Radomsku.

Radomsko przyłączyło się do już II edycji Strajku Klimatycznego. W Polsce podobne happeningi zorganizowano w ponad 50 miastach. Akcja młodych ludzi jest odpowiedzią a zarazem protestem wobec bezczynności władz, na zmiany klimatu na całym świecie.

- Kiedy oni zajęci są głównie politycznymi układankami, skutki katastrofalnych zmian klimatycznych zaczynamy odczuwać nawet w Polsce. Upały, ograniczenia w dostępie do wody, susze, powodzie i gwałtowne burze to zaledwie przedsmak świata, w którym przyjdzie nam żyć, jeśli nie zatrzymamy wzrostu globalnej temperatury na poziomie 1,5℃. Aby zapobiec postępowaniu katastrofy, jak najbardziej musi zostać rozpoczęta transformacja energetyczna w celu osiągnięcia neutralności klimatycznej – mówili organizatorzy.  

Zobacz także: I młodzieżowy Strajk Klimatyczny w Radomsku

Na skwerze im. Jakuba Lechowskiego przy ul. Sierakowskiego spotkało się blisko 150 osób. Młodzi ludzie przynieśli ze sobą transparenty z hasłami: „Nie wkurzajcie matki ziemi”, „Edukujcie, nie emitujcie”, „Bądźmy dalekowzroczni”, „Martwcie się nami, nie tylko wyborami”, „Dzieci i ryby mają głos” czy „Dziś powietrze pachnie jak ostatnie dni planety”. Część osób miała założone maseczki na twarzy.

Postulaty Strajku Klimatycznego

1. Żądamy prowadzenia polityki klimatycznej w oparciu o aktualne stanowisko nauki wyrażone w najnowszych raportach Międzynarodowego Zespołu ds. Zmian Klimatu (IPCC) powołanego przez ONZ. Oczekujemy, że sugerowane przez środowisko naukowe rozwiązania będą wdrażane niezwłocznie we współpracy międzynarodowej.

2. Wzywamy rząd polski, by oficjalnie uznał katastrofę klimatyczną poprzez ogłoszenie stanu kryzysu klimatycznego. Kwestia kryzysu nie może być przedmiotem ideologicznych sporów - w obliczu katastrofy musimy mówić wspólnym głosem, ponad podziałami.

3. Domagamy się zawarcia kompleksowej i aktualnej wiedzy o mechanizmach kryzysu klimatycznego w podstawie programowej na wszystkich szczeblach edukacji, przy zapewnieniu kadrze nauczycielskiej obowiązkowych szkoleń w tym zakresie. Jednocześnie edukację klimatyczną w pełnym zakresie swoich kompetencji powinny zapewniać samorządy lokalne.

4. Żądamy by media wzięły na siebie odpowiedzialność za uświadamianie społeczeństwa o bezpośrednich zagrożeniach związanych z kryzysem klimatycznym. Wzywamy do priorytetyzacji tematu katastrofy klimatycznej w przekazie medialnym oraz posługiwania się językiem odzwierciedlającym wagę problemu.

5. Żądamy przyjęcia przez parlament RP ustawy powołującej ekspercką i niezależną Radę Klimatyczną, której zadaniem będzie opracowanie strategii osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski do roku 2040 oraz kontrola realizacji tej strategii. Ustawa ta musi być stworzona przy aprobacie środowiska naukowego, maksymalnej transparentności i przy szerokich konsultacjach społecznych.

6. Oczekujemy podjęcia natychmiastowych kroków prowadzących do przeprowadzenia sprawiedliwej transformacji gospodarki w celu redukcji emisji gazów cieplarnianych.
Wymagamy by respektowano prawa i potrzeby wszystkich których dotkną skutki transformacji, szczególnie osób zatrudnionych w sektorach energetyki, rolnictwa, przemysłu i transportu

Więcej o:
strak klimatyczny w radomsku strajk radomsko strajk klimatyczny radomsko
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE