Starostwo w Radomsku kupi komputery dla dzieci z rodzin zastępczych

Starostwo w Radomsku kupi komputery dla dzieci z rodzin zastępczych Fot. pixabay.com

Blisko 400 tysięcy złotych – taką kwotę wyda samorząd powiatu radomszczańskiego na zakup sprzętu komputerowego, wyposażenia miejsc do nauki i środków ochrony osobistej dla dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. Pomocą objętych zostanie 129 rodzin zastępczych oraz Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza „Kamil”.

Pieniądze (398 tys. 270 zł) zostały pozyskane na ten cel przez Powiat Radomszczański z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w ramach EFS Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (na lata 2014 – 2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest pomoc w organizacji zdalnego nauczania koniecznego w czasie epidemii koronawirusa oraz zapobieganie i ograniczanie negatywnych skutków związanych epidemią w obszarze pieczy zastępczej.

Pracownicy Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie rozpoczęli już procedury związane z zakupem sprzętu komputerowego, oprogramowania i sprzętu audiowizualnego (m. in. komputerów, laptopów, tabletów, drukarek, tablic multimedialnych, urządzeń wielofunkcyjnych) oraz środków ochrony osobistej, które mają trafić do rodzin zastępczych oraz POW.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański starostwo radomsko komputery rodziny zastępcze
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE