Stan sanitarny powiatu radomszczańskiego przed epidemią koronawirusa

Stan sanitarny powiatu radomszczańskiego przed epidemią koronawirusa Fot. pixabay.com

Pojedyncze przypadki chorób zakaźnych, dobra jakość wody w wodociągach, dobry poziom higieny w szkołach i zakładach pracy – taki był obraz powiatu radomszczańskiego w minionym roku. W roku, gdy nie było jeszcze mowy o epidemii koronawirusa.

Zestawienie najważniejszych danych obrazujących stan sanitarny naszego powiatu w 2019 roku, przygotowane przez pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Radomsku przedstawione zostało podczas wspólnego posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Komisji Bezpieczeństwa i Porządku zorganizowanego w Starostwie Powiatowym.

W 2019 roku pod nadzorem radomszczańskiego sanepidu znajdowało się 2405 obiektów. Przeprowadzono ogółem 2034 kontrole, pobrano 752 próbki do badań, nałożono 56 mandatów karnych na kwotę 13.050 zł.

W powiecie radomszczańskim ogółem w 2019 r. sanepid zarejestrował 7 020 przypadków zachorowań: 903 - na choroby zakaźne, zakażenia i zatrucia, 6087 - na grypę, 30 - na gruźlicę.

Odnotowano także:

- wzrost zachorowań na biegunkę, wirusowe zakażenia jelitowe wywołane przez rotawirusy, wirusowe zapalenie wątroby typu B, płonicę,
- spadek zachorowań na bakteryjne zakażenia jelitowe wywołane przez Clostridium difficile, krztusiec, wirusowe zapalenie wątroby typu C, ospę wietrzną, świnkę, gruźlicę, grypę i zachorowania grypopodobne, boreliozę.
- 15 nosicieli bakterii salmonella,
- dwa ogniska chorób po spożyciu grzybów (4 osoby chore, w jednym przypadku istnieją silne dowody epidemiologiczne, że czynnikiem był muchomor sromotnikowy).
- 3 przypadki wirusowego zapalenia wątroby typu A
- 12 przypadków wirusowego zapalenia wątroby typ C.
- 2 przypadki (nowe) zakażenia HIV, nie rejestrowano natomiast przypadków AIDS (zespół nabytego upośledzenia odporności).
- 2 przypadki kiły - inne postacie kiły i kiła nieokreślona, 1 przypadek kiły wrodzonej
- 30 przypadków rozpoznanej gruźlicy (2 zgony z powodu gruźlicy).
- 35 przypadków boreliozy
- Na 130 osób, pokąsanych przez zwierzęta, 17 osób zaszczepiono. Najczęstszymi sprawcami pokąsań były psy (112 przypadków) i koty (17 przypadki).

W porównaniu do roku 2018, w 2019 r. zarejestrowano o 318 mniej przypadków grypy sezonowej. Zaobserwowano spadek zachorowań na choroby wieku dziecięcego tj. ospę wietrzną, krztusiec, świnkę, różyczkę, natomiast - nieznaczny wzrost - na płonicę. Jak podkreślają specjaliści, niepokojącym trendem może się okazać systematycznie zyskująca na popularności tendencja do unikania szczepień i działanie ruchów antyszczepionkowych. W 2019 r. zwiększyła się (w porównaniu do 2018 r.) liczba osób uchylających się od szczepień ochronnych. Zarejestrowano 94 dzieci, których rodzice uchylają się od obowiązku szczepień ochronnych.

Sanepid pozytywnie ocenia jakość wody spożywanej przez mieszkańców naszego powiatu. Nadzorem objęto 36 urządzeń wodociągowych zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz 7 innych podmiotów zaopatrujących w wodę przeznaczoną do spożycia (indywidualne ujęcia, z których woda jest wykorzystywana do działalności gospodarczej, w budynkach użyteczności publicznej).

Kontrolami stanu sanitarnego objęto też: hotele, obiekty świadczące usługi hotelarskie, zakłady fryzjerskie i kosmetyczne, zakłady odnowy biologicznej i tatuażu, domy pomocy społecznej, dworce kolejowe i autobusowe, wiaty przystankowe, parkingi, pływalnie, ustępy publiczne, cmentarze, zakłady pogrzebowe, tereny rekreacyjne, kina, obiekty sportowe, apteki, targowiska, pralnie, usługi w zakresie transportu publicznego osób. Stan sanitarny nadzorowanych obiektów użyteczności publicznej oceniono jako dobry, pomimo stwierdzenia w toku kontroli pewnych uchybień (w większości przypadków skrupulatnie wykonano zalecenia pokontrolne).

Jak wskazują autorzy raportu, na terenie naszego powiatu w dalszym ciągu istnieje problem dostępności do toalet w miejscach publicznych (cmentarze, miejscowości turystyczne, miejsca postojowe przy trasach z dużym nasileniem ruchu turystycznego). Powoduje to pogarszanie stanu środowiska, a tym samym może być przyczyną szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Istotny problem stanowią również zagrożenia spowodowane nieprawidłowym gospodarowaniem odpadami i ściekami powstającymi zarówno w gospodarstwach domowych, jak i w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej. Wpływa to niekorzystnie na stan środowiska a tym samym - na zdrowie ludzi.

W 2019 r. inspektorzy Sanepidu skontrolowali 33 szkoły podstawowe oraz 5 zespołów (3 szkolno-przedszkolne i 2 zespoły szkół ponadpodstawowych), oceniając ich stan sanitarny jako dobry. Zwrócono jednak uwagę na fakt, że w części placówek odczuwa się ,,znaczne zagęszczenie uczniów w salach lekcyjnych, co negatywnie wpływa na warunki pobytu w szkole.

Nadzorem objęto 434 podmioty gospodarcze, które zatrudniały 14253 pracowników. Skontrolowano 155 obiektów, w których było zatrudnionych 5229 osób. Aż w dziewięciu zakładach stwierdzono przekroczenie norm dopuszczalnego natężenia hałasu.

(info: Starostwo Powiatowe w Radomsku)

Więcej o:
radomsko powiat radomszczański stan sanitarny sanepid radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE