Sprzedaż w internecie - podatek

Sprzedaż w internecie - podatek

Intensywny rozwój internetowego handlu oraz relatywna łatwość rozpoczęcia takiej działalności sprawiły, że coraz więcej osób decyduje się na sprzedawanie w sieci. Wielu początkujących przedsiębiorców zastanawia jednak kwestia należnych z tego tytułu podatków. Jaka forma opodatkowania dochodu może mieć zastosowanie w przypadku sprzedaży internetowej? Czy niektórych opłat można uniknąć?

Podatek dochodowy w sprzedaży przez internet – co należy wiedzieć?

Przedsiębiorca, który rozpoczyna sprzedaż w sklepie internetowym, spośród kilku różnych modeli rozliczeń może wybrać najbardziej opłacalną dla siebie formę opodatkowania. W przypadku skali podatkowej, najpopularniejszej z nich, podatek dochodowy przyjmuje wartość 17% lub 32%, w zależności od wysokości dochodów z tytułu sprzedaży internetowej.

Ten sposób rozliczania podatku dochodowego na zasadach ogólnych wymaga opłacania zaliczek na poczet podatku, obliczanych na podstawie Księgi Przychodów i Rozchodów. Bardzo podobną formą jest podatek liniowy. Różnica tkwi w wysokości stawki – w tym przypadku jest to 19%, bez względu na dochody przedsiębiorcy.

Tym, którym zależy przede wszystkim na niskim podatku dochodowym, do gustu może przypaść ryczałt. Sprzedaż internetowa w tym przypadku obciążona jest stawką 3%. Decydując się na tę formę opodatkowania, właściciel biznesu traci jednak niektóre przywileje, na przykład możliwość wspólnego rozliczania się z małżonkiem, korzystania z ulg lub rozliczania kosztów, jakie generuje prowadzenie działalności gospodarczej.

Od 2018 roku początkujący przedsiębiorcy mogą korzystać z zalet nowej opcji – tak zwanej działalności nierejestrowanej. W modelu tym firma nie prowadzi działalności gospodarczej rejestrowanej w CEIDG, ma jednak możliwość korzystania z jej zalet. Warunkiem jest jedynie opłacanie podatku dochodowego oraz nieprzekraczanie w przychodach kwoty równej połowie aktualnej pensji minimalnej.

Należy pamiętać, że niedokonanie zgłoszenia działalności gospodarczej w terminie, podobnie jak brak uregulowania należności z tytułu różnego rodzaju podatków, może spowodować wymierzenie sankcji przewidzianych w ustawie.

Na karę naraża się także przedsiębiorca uchylający się od obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących lub prowadzący działalność gospodarczą bez wymaganych zezwoleń czy koncesji.

Sprzedaż przez internet a kwestia podatku VAT

W przypadku podatku od towarów i usług (podatek VAT) obowiązek podatkowy powstaje co do zasady z chwilą dokonania dostawy towarów. Sprawa ma się jednak nieco inaczej w przypadku sprzedaży przez internet.

Moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu podatku VAT następuje w chwili otrzymania zapłaty całościowej lub częściowej, ponieważ jej wpływ na konto bankowe stanowi warunek realizacji zamówienia i przesyłki dóbr do klienta. Odrębnej regule podlega zaś wysyłkowa sprzedaż towarów za pobraniem.

W tym przypadku obowiązek podatkowy może powstać albo w momencie dostawy towaru, albo chwili wpływu środków na rachunek bankowy. To, która forma stanie się jego podstawą, zależy od tego, które z tych wydarzeń nastąpiło pierwsze.

Jeśli wartość sprzedaży opodatkowanej sklepu internetowego za poprzedni rok przekroczyła 200 tysięcy złotych, podatnik ma obowiązek rejestracji jako podatnik VAT czynny. W przypadku uzyskiwania mniejszych przychodów firma ma prawo do zwolnienia z podatku od towarów i usług. Skorzystanie z tego udogodnienia jest opcjonalne i w każdej chwili można z niego zrezygnować. Co istotne, podatek VAT niezależnie od wysokości przychodów wciąż muszą uiszczać sprzedawcy takich towarów jak perfumy i niektóre preparaty kosmetyczne, wyroby z metali szlachetnych czy produktów objętych akcyzą (np. różne rodzaje wyrobów tytoniowych).

O czym warto pamiętać, zakładając sklep internetowy?

Na fali popularności sklepów internetowych w branży e-commerce z dnia na dzień rośnie konkurencja. By początkująca marka mogła zdobyć uwagę potencjalnych klientów, musi zdołać wyróżnić się spośród podmiotów oferujących podobny zakres usług lub rodzajów produktów.

Nie zawsze oznacza to sprzedawanie po znacznie niższych cenach – czasem wystarczy odpowiednio zaplanowana kampania marketingowa, umiejętna analiza grupy docelowej oraz dobór asortymentu do oczekiwań rynku.

Świadczenie obejmujących sprzedaż wysyłkową usług w internecie powinno również uwzględniać szczególną dbałość o dobór firmy kurierskiej. Współpraca z odpowiednim, znającym potrzeby e-commerce partnerem nie tylko pozwoli uzyskać korzystną dla biznesu ofertę, ale i pozytywnie wpłynie na rozwój sklepu. Jednym z takich usługodawców jest DHL Parcel.

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i rozeznaniu w specyfice internetowego handlu firma ta od lat ułatwia przedsiębiorcom start w branży. Więcej informacji na temat usług DHL Parcel dedykowanych e-commerce można znaleźć tutaj: https://www.dhl.com/pl-pl/home/nasze-dywizje/parcel/dla-biznesu/uslugi/ekspert-ecommerce.html.

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE