Radomsko, Łódzkie 25.2o Wtorek, 25 Czerwca 2019
ważne informacje
  • 19:06 Na ulicach Miłej i Krzywoustego nowa organizacja ruchu czytaj dalej
  • 12:06 Wakacje w mieście. Wydarzenia i imprezy dla dzieci czytaj dalej

Spotkali się z nadleśniczymi

Powiat
Tomasz Kolmasiak

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa oraz związane z tym koszty były głównym tematem spotkania przedstawicieli władz Powiatu Radomszczańskiego oraz nadleśnictw z terenu powiatu.

W naradzie uczestniczyli: Wicestarosta Jakub Jędrzejczak, Członek Zarządu Powiatu Fabian Zagórowicz, inspektor Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Roman Bojdo oraz Nadleśniczy: Nadleśnictwa Bełchatów - Jarosław Zając, Nadleśnictwa Gidle - Jan Wiśniewski, Nadleśnictwa Przedbórz – Waldemar Pązik, Nadleśnictwa Radomsko – Tomasz Wrzalik.

Celem spotkania było ustalenie stawki za prowadzenie przez nadleśniczych nadzoru w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie powiatu radomszczańskiego na rok 2019. W roku 2018 stawka za nadzór wynosiła 16 zł za hektar nadzorowanego lasu.

Nadleśniczowie przedstawili sposób realizacji zadań w zakresie nadzoru w ramach dotychczasowych środków przekazywanych przez Starostę Radomszczańskiego, wyrażając opinię, iż dotychczasowe środki finansowe nie pozwalają na pełniejsze wykonywanie ustawowych zadań. Ustalono, że w związku z tym istnieje konieczność zaplanowania na ten cel wyższej kwoty w przyszłym budżecie powiatu. W wyniku rozmów ustalono, iż stawka za prowadzenie nadzoru w roku 2019 zostanie podwyższona do kwoty 17 zł/ha.

Info: Starostwo Powiatowe w Radomsku

komentarze