Radomsko, Łódzkie 18.6o Sobota, 17 Sierpnia 2019

Spór wokół sprzedaży budynku przy al. Jana Pawła II w Radomsku

Powiat
Beata Januszewska

Temat wystawienia na sprzedaż budynku po byłym szpitalu zakaźnym przy al. Jana Pawła II w Radomsku wywołał na sesji rady powiatu radomszczańskiego 17 kwietnia niemały spór. Ten temat podzielił radnych na chcących sprzedać ten obiekt i nie.

Na sesji rady powiatu poruszony został temat wyrażenia zgody przez radnych na zbycie nieruchomości przy al. Jana Pawła II, która jest własnością powiatu. W tym tygodniu członkowie komisji rozwoju powiatu podjęli 4 głosami za decyzję o ponownym wystawieniu nieruchomości na sprzedaż. Przeciw tej decyzji były trzy glosy, pięciu radnych się wstrzymało. Natomiast na sesji temat znów rozgrzał radnych. Przeciw sprzedaży tego budynku była m.in. radna Urszula Półrola, która obawiała się, że w przypadku sprzedaży prywatnemu inwestorowi, zniszczona zostanie nieodwracalnie „perełka” w centrum miasta.

Jednak obawa przed przejęciem przez kogokolwiek budynku i powstanie na tym miejscu kolejnego marketu w mieście wydaje się być mało realna. Budynek ten wystawiany jest na sprzedaż niezmiennie od 2012 roku. Jak podał zarząd powiatu zainteresowania podczas wcześniejszych sprzedaży nie było.

- Ten teren jest zarówno atrakcyjny i nie. Trudno z niego wyjechać. To jest budynek poszpitalny, kilkanaście lat pustostan, stan techniczny jest bardzo zły, są ciągle wymagane naprawy ze względu na to, że ten budynek jest połączony z sanepidem. Trzeba było robić szereg napraw dachu. Adaptacja tych budynków do użyteczności jakichkolwiek jest kosztem ogromnym
- mówił skarbnik Jan Gustalik.

Padły bowiem pomysły, aby budynki na tej działce wyburzyć i podnieść przez to wartość terenu, a potem dopiero go sprzedać. Pieniądze z tej sprzedaży miałyby być przeznaczone na powstanie obiektu z warsztatami terapii zajęciowej w innym miejscu.
 
- Nawet konserwator zabytków wyraził zgodę na jego rozbiórkę. Wstępne rozmowy z miastem były prowadzone, jednak bez podjętej odpowiedniej uchwały nie jestem w stanie nic zrobić. Ta uchwała pozwala na zlecenie wyceny, rozpoznanie jakie były koszty rozbiórki i wyceny samego gruntu
- mówiła starosta Beata Pokora.

Informacja o nieformalnych rozmowach starosty z prezydentem miasta, wywołało oburzenie radnych PiS.

- Nie powiedziałam, że zostały podjęte jakiekolwiek wiążące decyzje. Wstępnie temat został poruszony, to nie były rozmowy zakulisowe, jak się tutaj sugeruje. To nie jest tak, że chcemy sprzedać za konkretną cenę. Tylko to jest uchwała mówiąca o zbyciu, żeby móc podjąć kroki wycenienia tego i rozpoczęcia rozmów co dalej. Status tej nieruchomości jest póki co jasno określony
- dodała starosta Beata Pokora.
 
Marek Rząsowski natomiast poinformował, iż miasto na centrum miasta ma rozpisany  miejscowy plan zagospodarowania, który jasno określa pod jakie inwestycje dany teren może być przeznaczony.

- Sprawdziłam to i na teren po byłym szpitalu nie ma planu zagospodarowania. I potencjalny inwestor może tam postawić, mówiąc brzydko, kolejną Biedronkę
- mówiła Edyta Sapis-Drozdek.

- To prawda, że nie ma na ten teren planu zagospodarowania, ale to nie jest tak, że ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym nie mówi o tym co na danym terenie można postawić. Dodatkowo teren ten objęty jest zabezpieczeniem konserwatora zabytków, więc potencjalny inwestor musi liczyć się z decyzja konserwatora
- komentowała Ewa Gazjler.

Radni rozmawiali o tym, że być może miasto byłoby zainteresowane tym terenem i jego zakupem bądź wymianą na inną działkę z powiatem.

Radni przerzucali się argumentami, a nawet rozmowy sięgały tak wysokiej temperatury, że można mówić o awanturze. Pierwsze głosowanie nad uchwałą skończyło się 10 głosami za i 10 przeciw i nie osiągnięto konsensusu. Podczas drugiego głosowania ostatecznie, 13 głosami za przyjęto uchwałę. Trzech radnych pozostało nadal nieprzekonanych i głosowało przeciw, a sześciu wstrzymało się od głosu.

W związku z tym Zarząd powiatu będzie prowadził rozmowy z przedstawicielami miasta o ewentualnych wspólnych planach do tego terenu.

komentarze