Spór wójta gminy Ładzice i prywatnego przedsiębiorcy z Radomska. Zobacz oświadczenie Krzysztofa Ciupińskiego w tej sprawie

Spór wójta gminy Ładzice i prywatnego przedsiębiorcy z Radomska. Zobacz oświadczenie Krzysztofa Ciupińskiego w tej sprawie Fot. Klaudia Gajda

Wczoraj, 23 września opublikowaliśmy informację o tym, iż prywatny przedsiębiorca z Radomska, Wojciech Ciesielski na terenie gminy Ładzice chciał stworzyć zoo oraz miejsce, gdzie miała być prowadzona szeroko pojęta pomoc na rzecz zwierząt. Według przedsiębiorcy, wójt Krzysztof Ciupiński uniemożliwia mu takie przedsięwzięcie. Dziś, w piątek 24 września Włodarz gminy Ładzice odniósł się do sprawy.

Oświadczenie Krzysztofa Ciupińskiego:

- W związku z pojawiającymi się obecnie na elektronicznych portalach internetowych komentarzami o rzekomym „uniemożliwieniu utworzenia na terenie gminy zoo oraz fundacji na rzecz obrony zwierząt”
Urząd wyjaśnia:
1. Każdy ma prawo i pełną swobodę otwarcia na terenie gminy działalności gospodarczej w formie ogrodu zoologicznego czy też założenia Fundacji - ograniczenie tej wolności jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy - co gwarantuje art 22 Konstytucji;
2. Otworzenie opisywanej działalności nie jest uzależnione od jakiejkolwiek zgody czy zezwolenia wójta. Sugerowanie, iż wójt ma prawo zabronić otworzenia opisanej działalności - stanowi kolejną manipulację wprowadzającą mieszkańców Gminy w błąd, celem zdyskredytowania osoby Wójta jak i Urzędu Gminy w oczach opinii publicznej;
3. Wójt Gminy zaprzecza jakoby „naliczył podatek od ww. działalności w wysokości ok. 113 000 zł.” - a także by z urzędu wyszła jakakolwiek decyzja o nałożeniu jakiegokolwiek podatku dotycząca ww. działalności – tym bardziej, że wydanie takiej decyzji było by pozbawione jakichkolwiek podstaw prawnych.
4. Wójt Gminy Ładzice oświadcza, że nie tylko się nie sprzeciwia, ale popiera wszelkie zgodne z prawem dążenia do rozwoju gospodarczego gminy.
W zakresie podatkowym Wójt Gminy Ładzice – jako organ podatkowy w zakresie podatku od nieruchomości na terenie Gminy - udziela następujących wyjaśnień:
1. Wójt Gminy traktuje na równi wszystkich podatników i nie dopuszcza jakichkolwiek odstępstw przy wydawaniu decyzji indywidualnych o ile nie znajdują one oparcia w obowiązujących przepisach prawa;
2. Wójt Gminy zobowiązany jest do zapewnienia stałych dochodów gwarantujących realizację zadań ogólnospołecznych oraz zaspokojenie potrzeb społeczności lokalnej;
3. Wójt nie może wydawać jakiejkolwiek wiążącej decyzji w stosunku do osoby planującej jedynie uruchomienie działalności w przyszłości – bowiem legitymowanym do złożenia wniosku o ulgę w spłacie zobowiązań podatkowych jest podatnik nie zaś osoba, która dopiero planuje uruchomić działalność opodatkowaną (art. 67a i 67b Ordynacji);
4. Każda osoba, która planuje uruchomić określoną działalność gospodarczą może wystąpić o interpretację określonych przepisów podatkowych w trybie przepisów Ordynacji Podatkowej. Przepisy nie przewidują wydawania podobnych interpretacji przez Wójta Gminy;
5. Mając na uwadze powyższe - Wójt gminy nie zajął dotychczas ani zająć nie może w chwili obecnej – żadnego stanowiska, ani wydać żadnej decyzji podatkowej w stosunku do opisanej - dopiero planowanej w przyszłości - działalności.
Wnioskodawca został o powyższym poinformowany pisemnie w dniu 17.09.2021 r.

- wójt gminy Ładzice Krzysztof Ciupiński.

Czytaj też: Wójt gminy Ładzice uniemożliwia utworzenie na terenie gminy zoo oraz fundacji na rzecz obrony zwierząt?

Więcej o:
Gmina Ładzice Krzysztof Ciupiński Wojciech Ciesielski zoo fundacja zwierzęta Ładzice Jankowice zoo
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE