Radomsko, Łódzkie 19.0o Wtorek, 20 Sierpnia 2019

Spór o plan rozbudowy dróg w powiecie

Powiat
Janusz Taranek

Tematem przewodnim dzisiejszej Sesji Rady Powiatu był plan budowy dróg w powiecie, gdzie kilku radnych zauważyło, iż drogi remontowane są „z przypadku”. Wiele wskazuje również na to, że na dwudziestą rocznicę działania samorządu, Starostwo Powiatowe będzie posiadało swój własny sztandar.

Podczas dyskusji na temat planu rozbudowy dróg radny Fabian Zagórowicz zauważył, że zadaniem powiatu jest dbanie o stan podlegających mu dróg, tymczasem jego zdaniem, powiat nie dba o nie równomiernie. Podobnego zdania był też radny Jerzy Kaczmarek, który stwierdził, iż plan rozbudowy i modernizacji dróg powinien być klarowny.

- Może nie tyle zarzucałem brak planu ale stwierdzałem, że sytuacja powinna być jasna i przejrzysta w całym powiecie. Jesteśmy jednym z największych powiatów w województwie. Na naszym obszarze działania mamy 14 samorządów i chcę, żeby wszystkie z nich traktowane były jednakowo, więc niech każdy się określi – czy ma środki finansowe, czy będzie coś budować i w jakim czasie. A nie na zasadzie, że kto sobie coś załatwi ten sobie pierwszy wskoczy – wyjaśnia radny Kaczmarek, dodając, iż jeśli ma być mowa o planie, to należałoby rozważyć, co jest priorytetem w rozbudowie dróg w powiecie radomszczańskim.

Odmienne zdanie na temat budowy dróg miał naczelnik Wydziału Zarządzania Drogami w Starostwie Powiatowym Aleksander Broszkowski, który zauważył, iż powiat co roku zwraca się pisemnie do gmin z prośbą o informacje na temat przebudowy dróg, z tego powodu wiele zależy od włodarzy gmin, którzy nie do końca są przekonani co do współfinansowania zadań powiatu. Naczelnik podkreślał też, że nie może być mowy o chaosie w budowie dróg w powiecie.

- Dzisiaj mamy zapalone zielone światło ze strony rady, aby do 15 września złożyć wniosek do wojewody o pozyskanie kolejnych środków w ramach Programu Rozwoju Gminy i  Powiatowej Infrastruktury Drogowej. Chcielibyśmy w przyszłym roku, jeśli uda się pozyskać środki finansowe z budżetu państwa, zakończyć przebudowę ulicy Jagiellońskiej – wyjaśnia naczelnik Broszkowski.

Naczelnik zauważył też, że większość inwestycji drogowych, które powiat będzie realizować w 2017 roku jest już zarezerwowana. Chodzi tu o przebudowę drogi Kolonia Lgota – Krzywanice, gdzie powiat otrzyma dofinansowanie z Unii Europejskiej. Naczelnik wskazał też na przebudowę Jagiellońskiej oraz przebudowę kolejnego obiektu mostowego w powiecie.

Podczas sesji radni pochylili się też nad tematem sztandaru dla Starostwa Powiatowego w Radomsku, ich zdaniem zbliżająca się XX rocznica funkcjonowania samorządu, którą obchodzić będziemy w 2018 roku, stanowi dobrą okazję do ufundowania sztandaru. Temat ten będzie szczegółowo omawiany na przyszłych komisjach starostwa.

komentarze