Radomsko, Łódzkie 13.0o Sobota, 21 Września 2019

Smog zagraża mieszkańcom Radomska?

Miasto

Dziś, 6 listopada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, poinformował, że w tym tygodniu odnotowano w Radomsku, najwyższe stężenie drobnego pyłu w powietrzu.

Smog to nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru.

Dziś, 6 listopada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi poinformował, że w tym tygodniu  odnotowano w Radomsku, najwyższe stężenie drobnego pyłu w powietrzu. Przekroczenie  ww.  poziomu  zanotowano  we wtorek 4 listopada,  na  stanowisku pomiarowym w Radomsku przy ul. Rolnej 2. Istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia przekroczenia poziomu informowania PI=200 μg/m3 w ciągu kolejnych 72 godzin na tym samym stanowisku pomiarowym oraz również na pozostałych stanowiskach w województwie.

W związku z prognozowanymi dalszym  występowaniem  mgieł  i  małej prędkości   wiatru uwzględniając prognozy zanieczyszczenia  powietrza należy stwierdzić, iż przez  najbliższe 3 doby może  powtórzyć  się  przekroczenie wartości poziomu  informowania (PI=200 μg/m3) o  ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego (PA=300 μg/m3).

W związku z prognozowaną zmianą pogody w nocy z 7 na 8 listopada (opady deszczu oraz większa prędkość wiatru należy stwierdzić), że od dnia 8 listopada nie powinniśmy się spodziewać przekroczenia poziomu informowania o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego pyłu zwieszonego PM10.

Skutki zdrowotne oddziaływania pyłu. Objawami narażenia na pył zawieszony są chwilowe zaburzenia funkcji oddechowych, takie jak kaszel, płytki oddech, drapanie w gardle. Długotrwała ekspozycja na to zanieczyszczenie może powodować podrażnienia górnego odcinka dróg oddechowych i napady duszności, astmy, oraz może przyczynić się do rozwoju chorób dróg oddechowych (nosa, gardła i płuc). Na wymienione dolegliwości najbardziej narażone są osoby poddane zwiększonemu wysiłkowi fizycznemu, osoby starsze, dzieci, osoby chore na choroby dróg oddechowych oraz choroby układu krążenia.

W  celu  zmniejszenia  narażenia  na  wysokie  stężenia pyłu w  powietrzu  zaleca  się unikanie przebywania  na  otwartej  przestrzeni  połączonego  ze  wzmożonym  wysiłkiem  fizycznym  przez najbardziej narażone grupy ludności.

komentarze