Składowisko niebezpiecznych odpadów przy ul. Wyszyńskiego w Radomsku? Prezydent i przedsiębiorca uspokajają

16 maja Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc zwołał konferencję prasową, której tematem była lokalizacja działalności gospodarczej polegającej m.in. na składowaniu odpadów w tym odpadów niebezpiecznych przy ul. Wyszyńskiego w Radomsku. Czy rzeczywiście chodzi o typowe składowisko? Inwestor wyjaśnia.

Prezydent miasta Radomska 29 kwietnia wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku działającej w naszym regionie od kilkudziesięciu lat spółki AW Recykling Polska dla przedsięwzięcia polegającego na prowadzeniu działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpadów niebezpiecznych na działkach w obrębie 33 (przy ul. Wyszyńskiego na granicy ze Strzałkowem), w której określił warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji zakładu. Wskazał w niej rodzaje gromadzonych odpadów oraz warunki ich przywozu i składowania.

Na czym dokładnie będzie polegała ta działalność wyjaśnił podczas konferencji sam inwestor:

- Firma zajmuje się serwisem elektroniki i elektroniki precyzyjnej. Obsługujemy głównie szpitale oraz przedsiębiorstwa. Urządzenia, które do nas trafiają zawierają w sobie smary, oleje czy leki w znikomych ilościach, ale one tam są. Żeby serwisować takie maszyny, musimy się zabezpieczyć pod kątem przechowywania właśnie takich pozostałości do momentu serwisu maszyny i jej odbioru oraz utylizacji odpadów odebranych przez odpowiednią firmę – wskazuje Artur Wieczorek.

Zanim prezydent wydał decyzję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Radomsku o opinie w tej sprawie.

- Aby firma, która prowadzi działalność gospodarczą mogła tę działalność prowadzić w sposób legalny i kontrolowany, musi przeprowadzić całą procedurę administracyjną i zwrócić się do prezydenta miasta o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. To nie jest więc składowisko niebezpiecznych odpadów kojarzone z nielegalnymi składowiskami, które stanowią zagrożenie dla mieszkańców, a potem słyszymy o ich podpaleniach. Takiej działalności w Radomsku nie ma – mówił podczas spotkania prezydent.

RDOŚ, a także Wody Polskie wydając swoje opinie określające warunki i wymagania dla działalności, nie stwierdziły konieczności przeprowadzenia oceny na środowisko ani oceny wodno-prawnej dla tego przedsięwzięcia. Oba organy wydając opinie miały na względzie charakter, skalę oddziaływania. Jedynie Sanepid w Radomsku widział potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, jednocześnie wskazując, że „(...)Punkty zbierania odpadów są elementami systemu zawracania do ponownego użycia surowców wtórnych. W związku z tym funkcjonowanie zakładu przyczyni się do minimalizowania zużycia surowców pierwotnych w skali makro”.

- Chciałem uspokoić mieszkańców Miasta Radomska, że wydając każdą taką decyzję bierzemy pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo i ochronę środowiska. W tym przypadku, po przeprowadzeniu postępowania stwierdziliśmy, że firma może prowadzić taką działalność, tym bardziej, że jest to działalność niezbędna, do prowadzenia serwisu urządzeń – dodał prezydent.

Planowana inwestycja będzie polegać na zbieraniu odpadów, ich czasowemu gromadzeniu do uzyskania partii gotowych do dalszego transportu i zagospodarowaniu przez inne podmioty posiadające stosowne zezwolenia. Maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w tym samym czasie na terenie inwestycji, nie może przekroczyć 150 ton, w ciągu roku 3000 ton (ilość liczona w masie sprzętu, a nie samych odpadów). Wszystkie zbierane odpady magazynowane będą w sposób selektywny i bezpieczny, nie dłużej niż 1 rok.

Działalność będzie prowadzona w obszarze zabudowań produkcyjnych i usługowych (zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) na 120 mkw powierzchni działki oraz 80 mkw powierzchni magazynowej zamkniętej. Teren jest ogrodzony i wyposażony w media.

Zasubskrybuj nasz kanał na You Tube, żeby nie przegapić nowych relacji wideo!

Więcej o:
Radomsko składowisko odpady konferencja
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE