SIM Łódzkie ogłasza nabór uzupełniający

SIM Łódzkie ogłasza nabór uzupełniający

SIM Łódzkie rozpoczyna nabór uzupełniający wniosków na najem mieszkań w nowych blokach, które zostaną wybudowane przy ul. Starowiejskiej w Radomsku. Nabór ogłoszony jest na 25 mieszkań o powierzchni od 27m2 do 64m2.

Termin i miejsce składania wniosków:

Nabór wniosków rozpocznie się 21 lutego 2024 r. o godz. 9.00 i potrwa do 6 marca 2024 r. do godz. 13.00. Wnioski można składać osobiście w siedzibie SIM Łódzkie Sp. z o.o. przy ul. Kościuszki 6/106 w Radomsku.

Warunki ubiegania się o najem lokalu:

Kandydaci na najemców muszą spełnić następujące kryteria:

- Tytuł prawny: W dniu objęcia lokalu, wnioskodawca ani osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta Radomska.

- Dochód maksymalny: Dochód gospodarstwa domowego nie może przekroczyć określonych limitów, zależnych od wielkości gospodarstwa (od 6 198,35 zł dla gospodarstwa jednoosobowego do 16 942,16 zł dla gospodarstwa pięcioosobowego).

- Zdolność czynszowa: Minimalna wysokość miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie może być niższa od 25% wysokości określonej w pkt. II.

Zasady wyłaniania przyszłych najemców:

Wybór najemców zostanie dokonany na podstawie oceny punktowej, przy czym kryteria i zasady oceny określone są uchwałą Rady Miejskiej w Radomsku.

Umowa najmu:

Umowy najmu zostaną zawarte przez SIM Łódzkie Sp. z o.o. z osobami wybranymi przez Miasto Radomsko. Zawarcie umowy najmu będzie poprzedzone zawarciem umowy o partycypacji w kosztach budowy, uregulowaniem kwoty partycypacji i wpłatą kaucji.

Więcej informacji, w tym szczegółowe warunki i wymagane dokumenty, można znaleźć na stronie internetowej https://simlodzkie.pl/nabor-uzupelniajacy-radomsko/ oraz w siedzibie firmy przy ul. Kościuszki 6 lok. 106 w Radomsku.

Spółka SIM Łódzkie oferuje mieszkania pod wynajem dla osób i rodzin nie posiadających własnego mieszkania w danej miejscowości, którzy dysponują środkami na regularne opłacanie czynszu, jednak ich dochody są za niskie na zaciągnięcie kredytu hipotecznego na mieszkanie.

Więcej o:
radomsko sim łódzkie nowe bloki najem lokali nabór uzupełniający
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE