Sesja w powiecie: o zmianach w szkołach, petycjach mieszkańców

Sesja w powiecie: o zmianach w szkołach, petycjach mieszkańców

Sesja rady powiatu radomszczańskiego miała miejsce 29 maja. Radni podjęli m.in. na niej uchwałę w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu oraz wybrano przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Powiatowego w Radomsku. Został nim Fabian Zagórowicz, członek Zarządu Powiatu.

Jednym z tematów podnoszonych na środowej sesji rady powiatu była uchwała w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i specjalnych mających siedzibę na obszarze powiatu. Wynika to z tego, że wraz z początkiem roku szkolnego 2019/2020 nastąpią zmiany ustawowe. Przekształcaniu ulegną trzyletnie licea ogólnokształcące w czteroletnie licea ogólnokształcące i funkcjonujące w tych szkołach klasy z dotychczasowych 3-1etnich liceów oraz przekształcenia czteroletnich techników w pięcioletnie technika i funkcjonujących w tych szkołach klasach dotychczasowych 4-letnich techników.

Ustalenie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych i szkół specjalnych należy do zadań rady powiatu. Poprzednia uchwała o sieci szkół podjęta przez radę miała miejsce 28 marca 2017 roku i dotyczyła dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą. Po tej dacie w sieci szkół nie zaistniały żadne zmiany (tj. nie likwidowano i nie tworzono nowych szkół). Natomiast teraz zmiany będą polegały też na tym, że zmienią się nazwy niektórych szkół, m.in. szkoły policealne dla dorosłych i zespoły szkół ponadgimnazjalnych. Przygotowanie projektu uchwały poprzedzone zostało uzyskaniem aktualnych danych od organów prowadzących szkoły ponadgimnazjalne mające siedzibę na obszarze powiatu, tj. Gminę Kamieńsk i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedmiotowy projekt uchwały przedłożony został Łódzkiemu Kuratorowi Oświaty, który wydał pozytywną opinię.

Poza tym na sesji radni pozytywnie zatwierdzili szereg uchwał: m. in. sprawozdanie z realizacji w roku 2018 „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Radomszczańskim na lata 2017-2021”, uchwałę dot. oceny zasobów pomocy społecznej, a także uchwały w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2019 r. i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu na lata 2019 – 2025. Zatwierdzili również wystąpienie pokontrolne Komisji Rewizyjnej w sprawie kontroli działań Powiatowego Urzędu Pracy za 2018 r.

Uchwalony został  też raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz sprawozdanie finansowe i podziału zysku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ,,Pro Familia” za 2018 rok. Placówka w 2018 roku wypracowała 148 tys. zł zysku. Pieniądze te mają zostać przeznaczone na remont i poprawę funkcjonalności przychodni.

Radni wybrali również spośród siebie przedstawiciela władz Powiatu do komisji konkursowej na stanowisko zastępcy dyrektora ds. Lecznictwa Szpitala Powiatowego w Radomsku, został nim Fabian Zagórowicz, Członek Zarządu Powiatu.

- Zastępca dyrektora musi być lekarzem, obecny dyrektor szpitala nie jest lekarzem. Dlatego zastępca najlepiej żeby miał określone doświadczenie, przynajmniej kilkunastoletnie, by orientował się w zasadach prowadzenia placówki medycznej. Musi mień szeroką wiedzę medyczną, ogólnie pojętą i specjalistyczną, by w spierać nią dyrektor szpitala
- mówił Fabian Zagórowicz.

Rada podjęła także uchwałę o pozostawieniu bez rozpatrzenia petycji mieszkańców miejscowości Piaski i Kajetanowice w sprawie położenia nowej nakładki asfaltowej (łącznie 300 m bieżących) na drodze powiatowej E3903 w miejscowości Piaski. Pismo złożone przez mieszkańców nie spełniało warunków formalnych, niezbędnych, by zgodnie z prawem traktować je jako petycję. W tej sytuacji zakwalifikowane zostało jako wniosek i skierowane do rozpatrzenia przez Zarząd Powiatu.

Rada negatywnie też rozpatrzyła wniosek mieszkańców Gminy Gomunice, którzy wystąpili o przeznaczenie w budżecie Powiatu środków pieniężnych na przekształcenie gruntów rolnych na grunty budowlane. Koszt zrealizowania tej inicjatywy wyniósłby ok. 1,4 mln zł. A Starostwo Powiatowe nie jest w stanie przeznaczyć jednorazowo tak dużej kwoty. W ramach możliwości finansowych będą przeprowadzane prace modernizacyjne danych zawartych w ewidencji gruntów.

Kolejna sesja Rady Powiatu zapowiedziana została na 12 czerwca.

Więcej o:
starostwo powiatowe radomsko sesja rady powiatu radomsko
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE