Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu

Sesja Rady Miejskiej w Przedborzu

Podczas VIII sesji Rady Miejskiej w Przedborzu w czwartek, 13 czerwca radni przyjęli dwie zmiany do budżetu na 2019 rok, które dotyczą m.in. dodatkowych środków na organizację Dni Przedborza, które odbędą się już w przyszły weekend, 22-23 czerwca. Oprócz tego radni zajmowali się dwiema skargami na burmistrza i na prezesa OSP Przedbórz. Powołano też skład Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu.

Pełniąca funkcję burmistrza Renata Koska przedstawiła radnym sprawozdanie z działań, jakie prowadziła w okresie między sesjami, od 9 maja do 13 czerwca. Natomiast roczne sprawozdania finansowe za 2018 rok ośrodków kultury działających w Przedborzu zostały zdjęte z obrad, gdyż rada miejska nie jest organem nadzorującym te instytucje.

Dodano za to do punktów obrad na wniosek burmistrz, uchwałę dotyczącą zatwierdzenia zmian w budżecie. Zmiany dotyczą m.in. zabezpieczenia środków finansowych w kwocie 6 tys. zł na remont zjeżdżalni przy zalewie w Przedborzu oraz w związku z nadchodzącymi Dniami Przedborza –  zwiększenia dotacji o 20 tys. zł dla Miejskiego Domu Kultury w Przedborzu. Głosowanie nad zmianami w budżecie na 2019 rok przebiegło jednogłośnie, 13 głosów za i wniosek został przyjęty.

Odczytana została również skarga mieszkańca miejscowości Piskorzyniec, na nienależyte wykonywanie zadań przez pełniącą obowiązki burmistrza. Mieszkaniec wnosił o cofnięcie żądania gminy usunięcia przez niego i jeszcze jednego sąsiada ogrodzenia z działki, która po wymierzeniu przez geodetę okazało się, że należy do gminy. Z tą decyzją się nie zgodził i złożył do urzędu skargę na burmistrza. A sprawa sięga jeszcze okresu wcześniej sprawującego urząd burmistrza. W związku z tym, że wniosek mieszkańca jest niejako odpowiedzią na żądanie gminy, radni uznali wniosek jako bezzasadny. 

Oprócz tego przyjęto plan sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjum do nowego ustroju szkolnego. Pozytywnie zaopiniowano też zmiany w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy. W budżecie zaplanowane zostaną środki finansowe na realizację tego programu w wysokości 174 tys. zł. Wydatkowane one będą na zwierzęta przebywające w schronisku w kwocie 162 tys. zł. Na odławianie i transport zwierząt przeznaczona zostanie kwota – 2,3 tys. zł. Na zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych – 5,4 tys. zł. Na zapewnienie opieki dla zwierząt gospodarskich czasowo pozbawionych tej opieki – 1,8 tys. zł. Na odbiór i utylizacje padłych zwierząt  - 2,5 tys. zł.

Powołana została też Rada Społeczna Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Przedborzu w składzie: Renata Koska – przewodnicząca, Michał Koski – przedstawiciel Wojewody Łódzkiego oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Przedborzu: Alicji Ocimek, Ewa Jadowska i Krzysztof Zawisza. Pierwsze posiedzenie Rady Społecznej zaplanowane zostało na 19 czerwca 2019 roku.

Rozpatrywana była jeszcze jedna skarga. Tym razem byłego już burmistrza Przedborza Miłosza Naczyńskiego, który skarży się na Wojciecha Mordaka, prezesa OSP Przedbórz. Chodzi o wstrzymanie przez Zarząd OSP przyznanego Złotego Medalu Naczyńskiemu przez Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP za działanie na rzecz druhów OSP w Przedborzu. W odpowiedzi prezes Mordak wskazuje, że wyrok skazujący był jednym z powodów wstrzymania medalu. Ale nie jedynym.

„Decydującym powodem podjęcia takiej Uchwały było wystąpienie pańskiego adwokata o zwrot pieniędzy od Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 2 466 zł. (…) W najbliższym czasie wystąpimy do Zarządu Oddziału Wojewódzkiego  ZOSP RP w Łodzi o cofnięcie decyzji o nadaniu tego odznaczenia.”
Można przeczytać w odpowiedzi prezesa Mordaka.

Natomiast w skardze były burmistrz wskazuje na „skandaliczne zachowanie” prezesa Mordaka w dniu obchodzonych uroczystości 120-lecia OSP, w stosunku do niego. Przytacza również wyroki jakie już zapadły w sprawach o obraźliwe SMS-y, o którym Zarząd OSP miał wiedzieć. W skardze czytamy m.in.:

„Ten polityczny wyrok był zwykłym inkwizycyjnym działaniem niektórych sędziów (…) W związku z pana postępowaniem, brakiem godności i honoru, które są jednym z najważniejszych cech każdego druha, odmawiam w jakiejkolwiek formie przyjęcia tego medalu. Odnosząc się z całym szacunkiem do odznaczenia, ale zniżając się do pana poziomu powiem tylko jedno „wsadź pan ten medal w buty i biegaj, jak polityczny i służalczy goniec”.

Stanowiska skargi i odpowiedzi zostały na sesji przeczytane przez radnego Pawła Ziębę.

Radni zostali również zaproszeni przez burmistrz Renatę Koskę na Dni Przedborza, które w tym roku odbędą się 22 i 23 czerwca. Natomiast radny powiatowy Michał Koski zaprosił radnych do udziału 17 czerwca w komisji wyjazdowej rady Powiatu, która rozpocznie się w sali Urzędu Miejskiego w Przedborzu, a następnie radni wyruszą w teren parku krajobrazowego i do Centrum Japońskich Sportów i Sztuk Walki „Dojo – Stara Wieś”.

Więcej o:
przedbórz sesja rady miejskiej skarga na burmistrza skarga na prezesa osp przedbórz
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE