SD-Z2 - jakie informacje należy podać w formularzu?

SD-Z2 - jakie informacje należy podać w formularzu?

Jeśli otrzymamy darowiznę, musimy pamiętać o odprowadzeniu podatku do właściwego urzędu skarbowego. Co ciekawe, podatnicy otrzymujący darowiznę od najbliższych osób, skorzystać mogą ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Przedtem jednak trzeba dokładnie zapoznać się z przepisami prawnymi, które wskazują na darowizny i podatki z tego tytułu. W celu skorzystania ze zwolnienia, należy pobrać formularz SD-Z2 z omówieniem. Dzięki temu uzyskamy pewność, że nie musimy odprowadzać podatku od spadków i darowizn w przypadku ich uzyskania od bliskich osób. Co warto wiedzieć o druku SD-Z2? Komu przysługuje zwolnienie ze wspomnianego podatku?

Zwolnienie z podatku od spadków i darowizn

Kto korzysta ze zwolnienia od darowizn i spadków? Przepisy prawne w tym wypadku wskazują na następujące osoby:

  • I grupa - małżonek, wstępni, zstępni, synowa, pasierb, zięć, ojczym, rodzeństwo, macocha oraz teściowie
  • II grupa - rodzeństwo rodziców, zstępni rodzeństwa, zstępni oraz małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych
  • III grupa - pozostałe osoby

Nie zapominajmy o tym, że opodatkowaniu nie podlegają darowizny, które nie przekraczają 9637 zł dla I grupy podatkowej, 7276 zł dla II grupy i 4902 zł dla III grupy. Ministerstwo Finansów zapowiada nowe przepisy, które będą wiązały się z wyższymi kwotami zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Co ciekawe, zwolnieniu od podatku podlega także nabyty spadek od rodziny najbliższej bez względu na jego wartość. Osoba obdarowana musi mieć na uwadze złożenie w urzędzie druku SD-Z2To ważny formularz, który warto poznać w razie otrzymania darowizny od rodziny. 

Formularz SD-Z2

Poszukując istotnych informacji na ten temat, odwiedzić warto serwis Poradnik PrzedsiębiorcyW tym miejscu uzyskamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Kiedy powinniśmy złożyć formularz SD-Z2? Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizn i spadków, trzeba zgłosić fakt ich otrzymania do urzędu skarbowego na wspomnianym druku w ciągu 6 miesięcy od dnia nabycia spadku lub darowizny. Jeżeli darowizna przekracza wartość wolną od podatku, niezbędne jest złożenie wniosku SD-3 w ciągu miesiąca od dnia nabycia spadku.

Jakie informacje należy podać w formularzu SD-Z2? Początkowo wpisujemy swój nr PESEL lub NIP w polu numer 1. Potem w polach 4 i 5 uzupełniamy datę nabycia darowizny i datę powstania obowiązku podatkowego. Najczęściej w przypadku darowizn obie te daty są takie same. Z kolei w razie spadku, data nabycia darowizny to dzień śmierci spadkobiercy, a data powstania obowiązku podatkowego to dzień przyjęcia spadku. 

Warto wiedzieć, że kwestie darowizn są określone w kodeksie cywilnym. Przepisy wskazują, że darowizna to umowa, w której darczyńca przekazuje bezpłatnie dane świadczenie na rzecz osoby obdarowanej, kosztem swojego majątku. Najłatwiej mówiąc, w tej sytuacji dochodzi do przekazania rzeczy lub pieniędzy przez właściciela dla kogoś innego. A czym jest spadek? To ogół obowiązków i praw zmarłego, które istnieją w chwili jego zgonu. W efekcie poprzez dziedziczenie prawa te przechodzą na następców prawnych, czyli spadkobierców. Pojęcie to także zostało dokładnie określone w przepisach prawnych, których musimy bezwzględnie przestrzegać. 

Spadki i darowizny to ważne pojęcia, które powinien znać każdy człowiek. Nie zawsze wiemy, jak postąpić w razie otrzymania darowizny. Na szczęście w wielu przypadkach skorzystać można ze zwolnienia z podatku, składając odpowiedni formularz SD-Z2 do urzędu skarbowego. 

Więcej o:
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE