Sanepid Radomsko: 48 nowych przypadków koronawirusa, 25 ozdrowieńców. Dwie osoby zmarły

Sanepid Radomsko: 48 nowych przypadków koronawirusa, 25 ozdrowieńców. Dwie osoby zmarły Fot. Szpital Powiatowy w Radomsku

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Radomsku opublikował najnowsze dane dotyczące występowania koronawirusa na terenie powiatu radomszczańskiego. Jak wynika z informacji, w ciągu minionej doby odnotowano 48 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. 1440 osób objęto kwarantanną domową. Dwie osoby zmarły, 25 osób wyzdrowiało.

(stan na 14 listopada 2020 r. – godz. 14.00)

1. Liczba przypadków potwierdzonych laboratoryjnie z wynikiem dodatnim
łącznie / aktualnie/ ostatnia doba – 2 487 / 1 066 / 48
w tym liczba osób w ognisku raportowanym przez PPIS w Radomsku z innych powiatów łącznie / aktualnie/ ostatnia doba – 18 / 3 / 0

2. Liczba ozdrowieńców łącznie / ostatnia doba – 1 347 / 25

3. Liczba zgonów związanych z COVID-19 ogółem / ostatnia doba – 74 / 2

4. Liczba decyzji wydanych przez PPIS w Radomsku na kwarantannę domową
łącznie / aktualnie – 10 523 / 1 440

5. Liczba osób objętych kwarantanną graniczną (po powrocie z zagranicy)
łącznie / aktualnie – 2 348 / 76

6. Liczba osób objętych nadzorem epidemiologicznym
łącznie / aktualnie – 1 536 / 54 / 0

7. Ilość kar administracyjnych nałożonych przez PPIS w Radomsku w związku z naruszeniem zasad kwarantanny
ogółem / ostatnia doba – 18 / 0

SŁOWNIK POJĘĆ

kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby;

izolacja w warunkach domowych – odosobnienie osoby chorej z przebiegiem choroby zakaźnej niewymagającej bezwzględnej hospitalizacji ze względów medycznych w jej miejscu zamieszkania lub pobytu, w celu zapobieżenia szerzenia się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych;

nadzór epidemiologiczny – obserwację osoby zakażonej lub podejrzanej o zakażenie, bez ograniczenia jej swobody przemieszczania się, wykonywanie badań sanitarno-epidemiologicznych u tej osoby w celu wykrycia biologicznych czynników chorobotwórczych lub potwierdzenia rozpoznania choroby zakaźnej oraz zebranie, analizę i interpretację informacji o okolicznościach i skutkach zakażenia (nadzór indywidualny), jak i stałe, systematyczne gromadzenie, analizę oraz interpretację informacji o zachorowaniach lub innych procesach zachodzących w sferze zdrowia publicznego, wykorzystywane w celu zapobiegania i zwalczania zakażeń lub chorób zakaźnych (nadzór ogólny);

styczność – bezpośredni lub pośredni kontakt osoby ze źródłem zakażenia, jeżeli charakter tego kontaktu zagrażał lub zagraża przeniesieniem na tę osobę biologicznych czynników chorobotwórczych;

ozdrowieniec – osoba, u której ustąpiły objawy choroby zakaźnej;

podejrzany o chorobę zakaźną – osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną

Więcej o:
koronawirus radomsko koronawirus koronawirus województwo łódzkie śmierć
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE