Są pieniądze na kształcenie dla pracodawców i pracowników

Są pieniądze na kształcenie dla pracodawców i pracowników

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne dla pracodawców i pracowników w 2020 roku.

Pracodawcy, którzy chcą podnieść swoje kompetencje zawodowe, bądź swoich pracowników, mogą na ten cel skorzystać z środków zewnętrznych. 

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku, w terminie od 3 do 7 lutego będzie przyjmował wnioski właśnie na kształcenie dla pracodawców i pracowników. Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, będą mogły być przeznaczone na kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Zasady przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku w 2020 r. oraz wniosek wraz z załącznikami znajdują się na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce: Dla pracodawców i przedsiębiorców/ Dokumenty do pobrania/ Dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Szczegółowe informacje można uzyskać również w siedzibie Urzędu przy ul. Tysiąclecia 2 w pokoju nr 19 lub telefonicznie pod numerem tel. 44 683 73 55-58 wew. 42.

Więcej o:
powiatowy urząd pracy w radomsku krajowy fundusz szkoleniowy
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE