Rzecznik starostwa: Nikt nie odmawiał radnemu pokazania dokumentów

Rzecznik starostwa: Nikt nie odmawiał radnemu pokazania dokumentów Fot. arch. starostwa

Wioletta Bąk-Kempa, rzecznik prasowy Powiatu Radomszczańskiego odnosi się do naszego artykułu „Starostwo odmawia radnemu pokazania dokumentów”.

Artykuł ukazał się na naszym portalu 18 kwietnia i jest dostępny w tym miejscu. Dzień później do naszej redakcyjnej skrzynki trafił mail od Wioletty Bąk-Kempy, rzecznika prasowego Powiatu Radomszczańskiego, w którym informuje:  

Radny wystosował pismo z wnioskiem „o wydanie dokumentów w formie elektronicznej bądź papierowej” tuż po godz. 12 w dniu 17 kwietnia, gdy wyznaczone były trzy posiedzenia komisji rady oraz sesja Rady Powiatu, która zakończyła się o godz. 15.30. Radny zażądał, aby dokumenty, o które wnioskuje otrzymał nie później niż do godz. 14.40. W przesłanym drogą mailową piśmie radny poprosi o przygotowanie następujących dokumentów:

1. Umowy wynajmu pomieszczeń (budynków i budowli) należących do Starostwa Powiatowego w Radomsku, w których prowadzona jest działalność przez Szpital Powiatowy w Radomsku.
2. Rachunków zysków i strat z działalności Szpitala Powiatowego w Radomsku za każdy z następujących miesięcy – styczeń, luty i marzec 2023 r., a w przypadku braku powyższych dokumentów – innych dokumentów potwierdzających wynik finansowy za każdy z powyższych miesięcy działalności szpitala.
3. Planu finansowego oraz planu działalności szpitala na 2023 rok wraz z planem inwestycyjnym i planem zakupu sprzętu.
4. Audyt (raport końcowy z przeprowadzonego audytu) trzech placówek, tj. II LO, ZSDiOŚ oraz PP-P.
5. Protokół z przeprowadzonego konkursu na dyrektora I LO w Radomsku.

Nikt nie odmawiał radnemu pokazania dokumentów.

Dokumenty z punktu 4 i 5 (audyt i protokół) zostały przekazane radnemu w tym samym dniu ok godz. 15.25. Radny Rząsowski w nagranym i opublikowanym na portalu społecznościowym oświadczeniu pominął ten fakt lub o nim „zapomniał”, wprowadzając w błąd opinię publiczną i media.

Dokumenty z punktu 1 i 3 (umowy najmu pomieszczeń oraz plan finansowy i plan działalności szpitala) wraz z informacją, że dokumenty z punktu 2 (rachunek zysków i strat) znajdują się w Szpitalu Powiatowym w Radomsku, radny otrzymał je w dniu 18 kwietnia 2023 r. o godz. 15.36. (dzień po złożeniu pisma).

Artykuł 21 ust. 2a Ustawy o Samorządzie Powiatowym, na który powołuje się w piśmie radny Rząsowski brzmi następująco: „W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały oraz wglądu w działalność starostwa powiatowego, a także spółek z udziałem powiatu, spółek handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych, powiatowych osób prawnych, powiatowej jednostki organizacyjnej oraz zakładów i przedsiębiorstw samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej”. Artykuł ten nie precyzuje w żaden sposób terminów przekazywania radnemu wnioskowanych materiałów, a wyznaczanie w tym przypadku maksymalnego czasu (2.24 min. od czasu pojawienia się maila na skrzynce ogólnej starostwa) nie ma żadnych podstaw prawnych.

Więcej o:
starostwo marek rząsowski
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE