Starostwo odmawia radnemu pokazania dokumentów

Starostwo odmawia radnemu pokazania dokumentów Fot. radny Marek Rząsowski/FB Starostwo Powiatowe w Radomsku

Radny Powiatu Radomszczańskiego Marek Rząsowski (KO) chciał zobaczyć między innymi umowę najmu nieruchomości na kwotę 150 tys. zł (za miesiąc), na której zlokalizowany jest obiekt Szpitala Powiatowego w Radomsku. Radnemu odmówiono pokazania dokumentów.

Zgodnie z wprowadzonymi w 2018 r. regulacjami każdemu radnemu przyznano prawo do pozyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują się te informacje i materiały, wglądu w działalności urzędu oraz innych jednostek organizacyjnych.

- Wcześniej poinformowałem Państwa (starostwo–red.) o zamiarze mojej kontroli i poprosiłem o przygotowanie i przekazanie mi na nośniku papierowym lub elektronicznym poniższych dokumentów. Nie otrzymałem ich podczas kontroli – mówi radny Marek Rząsowski. Radny kontrolę przeprowadził w środę 17 kwietnia.

Dokumenty, o które prosił radny to: umowa najmu nieruchomości, na której zlokalizowany jest obiekt Szpitala w Powiatowego w Radomsku, rachunku zysków i strat z działalności Szpitala Powiatowego w Radomsku za każdy z następujących miesięcy - styczeń 2023, luty 2023, marzec 2023, plan finansowy oraz plan działalności szpitala na 2023 rok wraz z planem inwestycyjnymi planem zakupu sprzętu.

Mimo zapewnień, ze strony Beaty Pokory, Starosty Powiatu Radomszczańskiego dokumenty nie zostały przekazane radnemu.

- Zwracam Pani uwagę (starosta Beata Pokora–red.) na sposób procedowania sprawy, który nijak się ma do standardów, które w mojej opinii powinny obowiązywać w Urzędzie, ale również nie sprzyja pracy dla dobra Powiatu Radomszczańskiego. Od członka zarządu Pana Fabiana Zagórowicza otrzymałem informacje, że dokumenty te zostały przygotowane i przekazane do udostepnienia. Sekretarz powiatu Pan Tomasz Kornacki podczas sesji przekazał mi informacje, że dokumenty zostaną przekazane mi po zakończeniu sesji. Po zakończeniu sesji sekretarz Powiatu poinformował mnie jednak, że nie może udostępnić powyższych dokumentów ponieważ te muszą być poddane anonimizacji – mówi radny.

- Zwracam uwagę, że w ramach przysługującego mi prawa wystąpiłem o przekazanie dokumentów urzędowych zawierających dane publiczne, a nie zaś dokumentów prywatnych. Proces anonimizacji, zgodnie z wykładni, polega na usunięciu z określonego nośnika informacji, które są chronione, albo te informacji, które nie odnoszą się do spraw publicznych – argumentuje radny.

- Proszę o pisemne wyjaśnienie na jakiej podstawie prawnej uniemożliwiono mi w dniu wczorajszym wykonanie prawa do kontroli dokonywanej przez radnego oraz na jakiej podstawie odmówiono mi wydania dokumentów. Proszę również o informacje jakie dane chronione lub nie będące sprawami publicznymi, które to dane należałoby anonimizować, znajdują się w dokumentach, o które prosiłem tj. umowy najmu, w dokumentach finansowych, w planie finansowym i planie inwestycji Szpitala Powiatowego - napisał w piśmie do starosty Pokory radny Marek Rząsowski. Czeka teraz na odpowiedź.

Więcej o:
marek rząsowski rada powiatu powiat radomszczański
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE