Rządowy dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Rządowy dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu Fot. pixabay.com

W dniu 4 stycznia 2021 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa, wprowadzająca dopłaty do czynszu powiększające dodatki mieszkaniowe. Oznacza to, że z dniem 5 stycznia 2021 r. weszły w życie przepisy umożliwiające przyznanie najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, którzy zostali dotknięci ekonomicznymi skutkami epidemii COVID-19, dodatków mieszkaniowych powiększonych o tzw. „dopłatę do czynszu”.

 - Epidemia odcisnęła swoje piętno na gospodarce, dlatego rząd zdecydował się na wypłatę dodatkowych środków finansowych z rezerw covidowych. Pokryją one koszty różnicy między dochodami z 2019 roku, tak by osoby uboższe, które stały się jeszcze uboższe z powodu epidemii zyskały dodatkowe dofinansowania na ogrzewanie, media, wywóz śmieci i czynsz. Nie możemy zapominać o żadnym mieszkańcu województwa łódzkiego - podkreślił dziś na konferencji Tobiasz Bocheński, Wojewoda Łódzki.

Dodatek mieszkaniowy zapewnia wsparcie dla rodzin poszkodowanych ekonomicznie przez pandemię koronawirusa.

Dopłata przyznawana jest na okres sześciu miesięcy i wypłacana do dziesiątego dnia każdego miesiąca.

 - By mieszkańcy mogli otrzymać dodatkową dopłatę do czynszu, która łącznie z dodatkiem mieszkaniowym może stanowić nawet 1500 zł. , należy złożyć do wojewody łódzkiego wniosek o rządowe środki. Taki wniosek samorządy składają do 26 stycznia 2021 r. - zaznaczyła dyrektor Wydziału Rolnictwa i Transportu ŁUW Bogumiła Kapusta.

Od 5 stycznia 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych, którzy utracili dochody z powodu pandemii COVID-19, mogą składać w swojej gminie wnioski o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu. Warunki przyznania dopłaty do czynszu powiększającej dodatek mieszkaniowy szczegółowo określają przepisy ustawy.

Uwaga: dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przysługuje wyłącznie najemcy lub podnajemcy lokalu mieszkalnego (nie jest przyznawany osobom zamieszkującym własne mieszkanie).

Dopłata do czynszu jest finansowana ze środków  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Wnioski o przekazanie środków na dopłaty do czynszu na pierwsze półrocze 2021 r. są składane przez gminy w terminie 21 dni, od dnia 5 stycznia br. Pierwszą i drugą miesięczną ratę środków na dopłaty do czynszu w pierwszym półroczu bieżącego roku gmina otrzyma w terminie 50 dni, od dnia 5 stycznia 2021 r.

(info: Urząd Wojewódzki w Łodzi)

Więcej o:
koronawirus dodatek mieszkaniowy czynsz dopłata do czynszu

Załączniki

rzadowy-dodatek-mieszkaniowy.pdf

Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE