Ruszyło głosowanie do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Starosta Powiatu Radomszczańskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku.

Starosta Powiatu Radomszczańskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w głosowaniu na kandydatów na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku.

Głosowanie na kandydatów odbywa się poprzez wypełnienie formularza „Karta do głosowania na członków Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku” (dostępny na stronie www.radomszczanski.pl oraz na www.bip.radomszczanski.pl, a także w siedzibie Starostwa – pok. 412) oraz złożenie oryginału formularza opatrzonego datą, pieczęcią i podpisami osób uprawnionych, w zamkniętej kopercie w formie papierowej, z adnotacją „Wybory do Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Radomsku”.

Głosowanie rozpoczyna się w dniu 26 września 2014 roku i trwa do 16 października  2014 roku włącznie.

Wypełnione karty do głosowania należy składać:

a) osobiście - w siedzibie Starostwa Powiatowego, ul. Leszka Czarnego 22, 97-500 Radomsko,
b) za pośrednictwem poczty – decyduje data wpływu, w terminie do 16 października  br. włącznie.

Wyniki głosowania ustali Komisja powołana przez  Starostę Powiatu Radomszczańskiego. Wyniki głosowania uwzględniające ilość uzyskanych głosów przez poszczególnych kandydatów oraz informację o tych, którzy weszli w skład Rady, zostaną opublikowane na stronie internetowej www.radomszczanski.pl oraz na www.bip.radomszczanski.pl w terminie 14 dni od daty zakończenia głosowania.

Więcej o:
głosowanie rad pożytku starostwo
Wróć na stronę główną

KOMENTARZE

PRZECZYTAJ JESZCZE