Ruszają nabory wniosków o staże i prace interwencyjne

Ruszają nabory wniosków o staże i prace interwencyjne

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku ruszają nabory wniosków ze środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Prace interwencyjne

25 kwietnia 2023 r. wznowiony zostaje nabór wniosków o organizację prac interwencyjnych. Wnioski będą przyjmowane do wykorzystania limitu środków przeznaczonych na realizację zadania.

Staże

Wnioski o zorganizowanie stażu przyjmowane będą w terminie od 4 do 8 maja 2023 r.

Osoby bezrobotne zainteresowane udziałem w stażu powinny zgłosić się do swojego doradcy klienta, który kwalifikuje do udziału w odpowiednim programie, biorąc pod uwagę kryteria wskazane w programie, kwalifikacje, predyspozycje oraz założenia indywidualnego planu działania.

Pracodawca lub przedsiębiorca, który chciałby zorganizować staż dla osoby bezrobotnej powinien złożyć wniosek w ogłoszonym terminie naboru (we wniosku można wskazać osobę bezrobotną, dla której ma być zorganizowany staż).

Planowane staże i prace interwencyjne finansowane będą ze środków Funduszu Pracy na realizację podstawowych usług i instrumentów rynku pracy w ramach przyznanego limitu oraz w ramach środków rezerwy Funduszu Pracy przyznanych przez  Ministra Rodziny i Polityki Społecznej przeznaczonych na:

  • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi,
  • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych i poszukujących pracy 50,
  • program aktywizacji zawodowej bezrobotnych z niskimi kwalifikacjami (nieposiadających świadectwa dojrzałości) lub bezrobotnych bez kwalifikacji zawodowych.

Zasady organizacji w/w form wsparcia obowiązujące w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku w 2023 r. oraz wszystkie dokumenty potrzebne do złożenia wniosku dostępne są w siedzibie Urzędu oraz na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl  

Szczegółowe informacje można uzyskać również w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomsku (ul. Tysiąclecia 2 - Referat Instrumentów Rynku Pracy):

  • staże - pokój nr 25 lub pod numerem telefonu: 44 683 73 54 – 56, -58, -62, wew. 12;
  • prace interwencyjne – pokój 28 lub pod numerem telefonu 44 683 73 54 – 56, -58, -62, wew. 65.
Więcej o:
radomsko urząd pracy radomsko pup radomsko nabór wniosków staże prace interwencyjne
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE