Rusza nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Rusza nabór wniosków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego Fot. arch. redakcji

Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku pozyskał dodatkowe środki z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na rok 2022. W związku z tym ogłoszony został nabór wniosków o przyznanie środków na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 20 do 24 czerwca 2022 r.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy powstał po to, by wspierać pracodawców i ich pracowników w dostosowywaniu kompetencji i kwalifikacji do stale zmieniającego się rynku. Celem funkcjonowania KFS jest kształcenie ustawiczne pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwach, ale również samych przedsiębiorców.

W bieżącym roku, na ten cel, Powiatowy Urząd Pracy w Radomsku dysponował środkami w wysokości  453 513,00 zł. Złożono też wniosek o dodatkowe środki z rezerwy KFS. Decyzją Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, PUP w Radomsku otrzymał kwotę 183 555,00 zł z przeznaczeniem na kształcenie ustawiczne pracodawców i pracowników zgodnie ze zdefiniowanymi przez Radę Rynku Pracy priorytetami:

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;

- wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;

- wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

Środki rezerwy KFS na dofinansowanie kształcenia pracowników i pracodawców mogą być przeznaczone na:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Szczegółowe informacje przedsiębiorcy z powiatu radomszczańskiego zainteresowanych tą formą wsparcia mogą uzyskać w siedzibie Urzędu, ul. Tysiąclecia 2, pokój nr 19, pod numerem telefonu 44 683 73 54 do 56, -58, -62 wew. 42 lub na stronie internetowej www.radomsko.praca.gov.pl w zakładce dla pracodawców i przedsiębiorców – podnoszenie kompetencji i kwalifikacji pracowników i kandydatów do pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy - rezerwa.

Więcej o:
radomsko pup radomsko urząd pracy radomsko dodatkowe środki nabór wniosków rezerwa krajowy fundusz szkoleniowy
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE