Rusza kolejna edycja rządowego programu „Za życiem”. Spotkanie w Radomsku

Fot. Klaudia Gajda

Już po raz drugi ruszyła realizacja rządowego programu „Za życiem”. 7 czerwca w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku odbyło się spotkanie informacyjne dla rodziców. Ta placówka została wskazana w powiecie radomszczańskim do pełnienia funkcji wiodącego Ośrodka Koordynacyjno–Rehabilitacyjno–Opiekuńczego.

Celem programu „Za życiem” jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa - służby zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, a jego rodzicom fachowej informacji dotyczącej ich dziecka oraz jego problemów rozwojowych. Skoordynowanie działań służących wykorzystaniu dostępnych usług, zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka oraz jego rodziny. Wsparcie skierowane jest do dzieci od 0 roku życia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

- Nasza oferta jest bardzo bogata. Mamy terapię ręki, zajęciową, ogólnorozwojową, integrację sensoryczną, zajęcia z fizjoterapeutą... po raz pierwszy terapię sztuką. Zawsze zainteresowaniem cieszą się zajęcia z logopedą - mówi Katarzyna Bąbol, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Radomsku.

Metody i treści zajęć dobierane są indywidualnie. Terapeuta pracuje z dzieckiem indywidualnie, na zajęciach obecny może być rodzic, gdy tego wymaga terapia. Praca terapeutów omawiana jest z rodzicami, uwzględniane są preferencje dziecka, jego zainteresowania oraz ulubione formy aktywności.

Więcej o:
za życiem andrzej kucharski spotkanie poradnia psychologoczno-pedagogiczna
Wróć na stronę główną

PRZECZYTAJ JESZCZE